Søknad om medlemsskap i NFKS

NFKS er en fagorganisasjon. Som medlemmer kan opptas personer med profesjonsutdanning på universitets- og høyskolenivå som arbeider med klinisk sexologi, sexologisk rådgivning, undervisning, veiledning og forskning, eller som er i gang med en utdanning som kan føre til NACS autorisasjon.

Navn:
E-post:
Din faglige bakgrunn: