Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:

Sexolog i Oslo


Jenny Toftner
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Mensendieck-Fysioterapeut
Oslo
Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS
Vitaminveien 6
0843 OSLO
Tar imot pasienter: Ja, og i tillegg fysioterapeut med drifttilskudd. Har refusjonsrett.
Henvisning: Trenger ikke henvisning
Rådgivning/terapi: Enkeltpersoner og par.
Smerte ved sex, vulvodyni og vaginisme som spesialfelt.
Fødselsskader/underliv og bekkenbunnsplager.
Lystproblematikk. Parterapi.
Undervisning: Ja, aktiv foredragsholder med et stort engasjement for å spre kunnskap om seksuell helse(hovedsak smerte og lyst problematikk)
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Evelyn Simonnes
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier
Greåker, Oslo, Kolbotn, Viken
Sportsveien 10a (Greåker)
Kirkeveien 202b (Oslo)
Kolbotnveien 23
Tar imot pasienter: Ja. Kort ventetid.
Henvisning: Trenger ikke henvisning
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Parterapi og individualterapi - fokus på følelser.
Samtale
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Ellen Skjelbred
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lege
Oslo
Hedgehaugsveien 36 A
0352 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke
Rådgivning/terapi: Medisinsk sexologiske problemstillinger.
- Trykkbølgebehandling ved ereksjonssvikt med varige resultater.
- Medisinsk utredning ved ereksjonsproblemer, lystproblemer og andre problemstillinger hos alle kjønn.
- Resepter for behandling av sexologiske problemstillinger.
- Medikamentell behandling av for tidlig utløsning.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Trude S. Lien
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier, psykoterapeut med spesialisering i par-og sexterapi
Oslo
Måltrostvn 23 C, 0786 Oslo
Tar imot pasienter: Ja, via Sex og samfunn
Henvisning: Nei, trenger ikke
Rådgivning/terapi: Parterapi, lystproblemer, minoritetsetniske og seksualiet, kronisk sykdom / funksjonshemming og seksualitet, identitet
Undervisning: Holder kurs, forelesninger, undervisning i sexologi / seksualitet for helsepersonell og brukergrupper.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Laila Kathleen Johansen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier innen kreft, demens, godkjent faglig veileder (NSF) og sexologisk rådgiver.
Oslo
Virvelhuset, 3 etg.
Nordahl Bruns gate 22 B, O165 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei. Pasienter kan ringe direkte eller sende sms/mail.
Rådgivning/terapi: Seksualitet og selvbilde, kommunikasjon og mestring ved alvorlig sykdom (kreft, demens)
Undervisning: Kreft, demens og seksualitet for pasienter, pårørende og helsepersonell.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Ingun Wik
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Oslo
Helsestasjon for kjønn og seksualitet 0 - 30 år, Mailundveien 23, 0569 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitet, seksuell identitet, emosjonsfokusert par og individualterapi.
Undervisning: Kjønn og seksuelt mangfold, seksuell utvikling barn og ungdom.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Jannicke Walther Tindberg
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom og familieterapeut
Oslo
Enerhaugen familiekontor
Smedgata 49
0651 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Jobber med par med ulike seksuelle utfordringer. Dette kan være ulik seksuell lyst, manglende lyst, for tidlig sædavgang, ulike tenningsmønstre etc.
Undervisning: Ja. Seksualitet og seksuelle problemstillinger i parforholdet som manglende lyst, ulik lyst, for tidlig sædavgang etc
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Tore Holte Follestad
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Ivan Bjørndalsgate 11 a, 0472 Oslo
Tar imot pasienter: Ja – via Sex og samfunn og for personer som er 25 år eller yngre.
Henvisning: Nei - ta direkte kontakt med Sex og samfunn
Rådgivning/terapi: Ja – via Sex og samfunn, Trondheimsveien 2b, 0560 Oslo. Tlf 22993900
Undervisning: Kurs, undervisning og foredrag innenfor seksuell helse generelt
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Siv Gamnes
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Nordahl Brunsgate 22B, 0165 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Individuell - og parterapi. Alle typer sexologiske problemstillinger, bekymringer og utfordringer. Samtaleterapi, hypnose og reflexologi.
Undervisning: På forespørsel. Ulike tema innen sexologi.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Randi Gjessing
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Onkologisk sykepleier
Oslo
97 13 05 23 (privat) eller 67 96 69 84 (jobb)
Ahus, Urologisk avdeling, postboks 1000, 1478 Lørenskog
Tar imot pasienter: Jobber 100 % stilling som sexolog. Tar imot pasienter med henvisning.
Henvisning: Trenger henvisning fra lege, betaler kun egenandel, kan bruke frikort.
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, medisinsk sexologi, kreft og seksuelle problemer, ereksjonsproblemer, lyst problematikk. Overgangsalder, kronisk syke, par og enslige. Interesse for hormoner
Undervisning: Underviser, har ca 100 foredrag pr år. Underviser studenter, helsepersonell og pasienter.
Vært med i flere podcaster om seksuell helse.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Nanna Klingenberg
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom
Oslo , Oslo
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: nei
Rådgivning/terapi: Rådgivning for enkeltpersoner og par eller fler-relasjoner.
Undervisning: Undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold, ungdom og seksualitet, inkluderende seksualundervisning, hvordan snakke om seksualitet for ansatte i helsevesenet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Anita Skrautvol
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi
Oslo
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggata 9a, 0181 Oslo
Tar imot pasienter: Ventelisten er for tiden stengt. Når den åpnes igjen, vil poly og kink prioriteres.
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Ja.
Undervisning: Ja (men tar ikke på meg nye oppdrag i 2020).
Tar imot henvendelser fra media: For tiden kun henvendelser om poly og/eller kink
Finn Christensen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut, Klinisk barnevernspedagog, sertifisert emosjonsfukusert parterapeut, Gestalt psykoterapeut.
Stavanger og Oslo, Rogaland
51538150 (Sør-Rogaland Familievernkontor)
23283940 (Christiania Torv Familievernkontor, Oslo)
92619148 (privat)
Magnus Lagabøtersgate 54, 4010 Stavanger.
Tar imot pasienter: Gjennom familievernkontorene, telefonhenvendelse for å bli satt opp til samtale.
Henvisning: For klienter/pasienter skjer dette ved å ta kontakt med familievernkontoret Sør-Rogaland avd. Stavanger eller Christiania Torv, Oslo
Rådgivning/terapi: Generalt sexologi. Alt seksualitetsarbeide innen for parforhold, samtaleterapi, arbeide med seksuelle dysfunksjoner m.m.
Undervisning: Generalt sexologi, Lyst problematik, seksuelle dysfunksjoner, hvordan snakke med klienter om seksualitet, parfohold og seksualitet. Kartlegning. Godkjent veileder sexologisk rådgivning
Thomas Mørk Tønseth
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lege, Spesialist i Allmennmedisin
Oslo
Brynsenglegene, Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Tar imot pasienter: Inntaksstopp for nye pasienter frem til august 2020
Henvisning: Helst
Rådgivning/terapi: Legning, kjønnsidentitetsproblematikk, medisinsk sexologi
Undervisning: Ja
Trude Aarnes
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Jordmor, master i familieterapi
Oslo
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggata 9a, 0181 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Alle typer seksuelle problemer/bekymring. Individual-og parterapi
Thore Langfeldt
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist i Klinisk Psykologi
Oslo
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggata 9a, 0181 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, overgrepsproblematikk
Undervisning: Sexologi
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Margrete Wiede Aasland
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
samtaleterapeut ,foredragsholder, pedagog, veileder og forfatter.
Oslo
95 13 92 38 om du ønsker samtaler/ terapi.
47 67 26 74 om du har spørsmål om foredrag, pressehenvendelser, veiledning og lignende.
Postadresse: IKST, Torget 9a, 0181 Oslo. Besøksadresse: Nordahl Brunsgate 22, 0165 Oslo
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei, trenger ikke
Rådgivning/terapi: Individualterapi og parterapi. Klinisk arbeid med par. Seksualitet fra vugge til grav. Alle tema innenfor seksualitet og seksuelle overgrep mot barn og unge. Ulike sexologiske utfordringer; erektil dysfunksjon, orgasme, utsatt for seksuelle overgrep, pårørende til overgripere eller utsatte, nærhet, samspill, kjønnsidentitet, utroskap, kjærlighet, barsel, tvil og savn mm.
Undervisning: Holder foredrag om de fleste tema innen: Seksualitet og seksuelle overgrep mot barn og unge. Feks: Hva må vi lære barn om kropp, forplantning og seksualitet. Hva skal til for at barn og unge kan si fra om de utsettes for seksuelle overgrep. mm
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Haakon Aars
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Lege, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisin, MPH. Spesialist i klinisk sexologi NACS
Oslo
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggata 9a, 0181 Oslo
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Individual- og parterapi, samlivsproblemer. Seksuell orientering
Undervisning: På alle nivåer
Tar imot henvendelser fra media: ja
Sidsel Schaller
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist i Klinisk Psykologi m/psykoterapi
Oslo
Engsveien 31, 1458 Fjellstrand
Tar imot pasienter: Forskningspermisjon ut 2020 ved UiO.
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Innen seksuell helse, seksuelle problemer, skadelig
Undervisning: Kurs og foredrag på universiteter, høgskoler, DPS,
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Solveig Hokstad
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Løkkeveien 13 a, 0253 Oslo
Tar imot pasienter: P.t. nei
Henvisning: Nei
Undervisning: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter: Seksuelle rettigheter, Seksuell helse, Ungdom og seksualitet, identitet, forebygging av seksuelle overgrep blant ungdom, salg og bytte av seksuelle tjenester, Prostitusjon, Seksuell helse for alle - også for sårbare grupper som migranter, rusbefolkningen m.fl.. Seksualitet og sosialt arbeid. Seksualpolitikk i praksis: Internasjonal seksualpolitikk/rettigheter – internasjonale prosesser, inklusiv Norges bidrag. Hvordan bli en seksualvennlig kommune.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Jorge Johansen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Sverres gate 9, 0652 Oslo
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: -
Rådgivning/terapi: Menn´s seksualitet og helse, seksuelt overførbare infeksjoner, PrEP, seksuell orientering
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Tore Borg
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Kreftsykepleier
Oslo
Arendalsgate 14, 0463
Henvisning: Ja
Rådgivning/terapi: Lyst og ereksjonsproblematikk hos pasienter med kreft
Undervisning: Kreft og seksualitet til alle typer helseprofesjoner
Trond Daae-Johansen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lege, spesialist i allmennmedisin
Oslo
Lillegrensen Legesenter, Lille grensen 3, 0159 Oslo
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Generell sexologi
Undervisning: Generell sexologi
Olav Henriksson Bendiksby
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist
Oslo
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Klinisk psykoterapeutisk arbeid med overgrepsproblematikk, kjønnsidentitetstematikk og parafilier. Sakkyndighetsarbeid
Atle Austad
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist
Oslo
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Torggt. 9a, 0181 Oslo
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: fra lege
Undervisning: ja
Tar imot henvendelser fra media: ja
Ronny Aaserud
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykologspesialist
Oslo
93455233 (privat)
Henvisning:
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og/eller kjønnsdysfori