FINN EN SEXOLOG

Sexolog i Trondheim


Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier/Helsesykepleier
Trondheim, Trøndelag
Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet
Trondheim kommune
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Veiledning, rådgivning
Rettet mot barn og unge 0 - 20 år, og deres familier
Undervisning: Foreleser til helsepersonell, barnehagepersonell, lærere, men også gjerne direkte til grupper barn, unge og voksne.
Hvordan snakke med barn/ unge om seksuell helse.
Kjønnsidentitet og kjønnsmangfold
Andre tema etter forespørsel.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk barnevernspedagog, sexolog, par- og familieterapeut
Trondheim, Trøndelag
Petter Liesvei 9 A, 7040 Trondheim
oplandradgivning.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trengs ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Familievernkontoret i Trondheim
Privat praksis, "Opland Rådgivning"
Godkjent veileder i Spesialitet i Sexologisk Rådgivning, NACS
Veileder studenter ved famileterapi utdanning og ved sexologistudiet ved Universitetet i Agder
Alle typer seksuelle problem. Individual terapi, par- og familieterapi


Undervisning: Undervisning og veiledning tilbys
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Trondheim, Trøndelag
Habiliterigstjenesten for voksne St Olavs Hospital
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Primært rådgiving, tilrettelegging, konsultasjoner knyttet til personer med ulike funksjonsvariasjoner (herunder fysisk funksjonshemning, autisme, kognitive utfordringer)
Tilbyr også konsultasjoner knyttet til kjønnsinkongruens, og andre former for utfordringer
Undervisning: Foreleser mye om ulike former for seksuelle utfordringer knyttet til personer med funksjonsvariasjoner. Herunder overgrep, seksualvennlig miljø, tilpasninger osv. Har en bred kompetanse tilegnet over mange år, og er villig til å drøfte ulike utfordringer, er jeg ikke trygg på at jeg kan bistå, hjelper jeg med å finne en annen.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Førstelektor NTNU
Trondheim, Trøndelag
Nordre gt. 21, 7011 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei, ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja.
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitetsutfordringer, lystproblematikk, tenningsmønstre, seksualitet ved ulike sykdomstilstander, parterapi.
Undervisning: Til studenter/helsepersonell/lærere: Seksuell helse, seksualitet og sykdom, kreft og seksualitet, seksuell utvikling, seksualitets- og kjønnsmangfold, ungdom og seksualitet, eldre og seksualitet, seksualundervisning. Til pasienter: Mestringskurs for de som har overlevd kreft m.m.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Mastergrad i barn og unges psykiske helse, Barnevernpedagog, kognitiv terapeut med kompetanse på lett til middels grad av angst depresjon og søvnvansker
Trondheim, Trøndelag
Kongens gt 30, 7012 Trondheim, 3 etg
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Seksualitet og normalitet, barn og unges seksualitet, seksuell lyst og tenning, spesielle tenningsmønster/parafilier, overgrepsatferd, etablering av seksualitet etter overgrep, Individuelle samtaler, parsamtaler, gruppesamtaler
Undervisning: Barn og seksualitet, reaksjoner og symptomer hos mennesker som er utsatt for overgrep, etablering av seksualitet etter overgrep, seksualitet og normalitet,
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier
Trondheim, Trøndelag
St. Olavs hospital og Skipakrok (eget firma)
Tar imot pasienter: Ja, både offentlig og privat
Henvisning: Ja (St. Olav), trenger ikke henvisning til privat praksis (Skipakrok)
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, etter avtale
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning. Offentlig tilbud (St. Olav) og egen praksis (Skipakrok).
Undervisning: Ja, etter avtale
Tar imot henvendelser fra media: Ja, etter avtale
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, jordmor og psykoterapeut (spesialisering i affektfokusert parterapi).
Trondheim, Trøndelag
Pirsenteret, Havnegata 9, Inngang 2, 3 etg
Samlivshjelp.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, individuell terapi og Sexologisk rådgivning
(se hjemmeside)
Undervisning: til studenter , institusjoner
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
SexologNacs/Spesialrådgiver
Trondheim, Trøndelag
Nordregt.21, 2.etg , 7011 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Alle typer seksuelle problemer/ bekymringer . Individuel terapi og parterapi.
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut/Parterapeut
Trondheim, Trøndelag
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ingen henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Teolog, familieterapeut
Trondheim, Trøndelag
Arilds gate 3, 7017 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei, trenger ingen henvisning
Rådgivning/terapi: Behandling av personer som har begått seksuelle overgrep, behandling av personer som er utsatt for seksuelle overgrep, generelle par- og relasjonsproblemer, sakkyndigarbeid og utredning/risikovurdering på oppdrag fra barnevern, rettsvesen mv.
Undervisning: Et bredt spekter av temaer innenfor områdene vold, seksuelle overgrep, traumer, sorg og krisebearbeidelse. Omfattende undervisningspraksis både i Norge og internasjonalt om forståelse og behandling av personer som begår seksuelle overgrep.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.