FINN EN SEXOLOG

Sexolog i Vestfold og Telemark


Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Larvik, Tønsberg og Porsgrunn, Vestfold og Telemark
Sykehuset i Vestfold , Fysikalsk medisin dagpoliklinikk ( Rehabiliteringsavdelingen )

Volvat Down Town Porsgrunn
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Henvisning er nødvendig for pasienter som ønsker poliklinisk samtale på Sykehuset i Vestfold, men trengs ikke for deg som tar kontakt via Volvat Down Town Porsgrunn
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, via Sykehuset i Vestfold
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning til alle pasienter i sykehuset i Vestfold. Jeg tilbyr individualsamtaler og parsamtaler innenfor seksualitet og samliv.
Rådgivning tilknyttet dysfunksjon etter sykdom, behandling eller skade som påvirker pasientens helse. Eksempler på temaer kan være lystproblematikk, ereksjonsutfordringer, ulike smertetilstander, kommunikasjon i parforhold, seksuell helse ved langvarig/kronisk sykdom, samt utfordringer som en møter gjennom livet.

Volvat medisinske senter: Tar imot alle problemstillinger tilknyttet seksualitet.
Undervisning: Jeg har undervisning for pasienter og pårørende, samt helsepersonell på Sykehuset i Vestfold. Holder også foredrag for ulike foreninger osv.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk Spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut, sykepleiefaglig veileder, veileder i sexologisk rådgivning
Skien, Vestfold og Telemark
DPS Notodden, Sykehuset Telemark HF
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: JA
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag, veiledning, holder foredrag på kurs/seminar
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier med videreutdanning i atferdsanalyse, mellomfag i psykologi, sertifisert Mst terapeut
Sandefjord , Vestfold og Telemark
BUFETAT; Fosterhjemstjenesten region Sør
Avd Vestfold og Telemark
Fokus Helse og Trening
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale, telefonsamtaler og fysiske møter
Rådgivning/terapi: Lystproblematikk, seksuell orientering, kjønnsinkogruens, overgrepsproblematikk, seksuelt skadelig atferd hos barn/ungdom, parterapi
Undervisning: Barn og unges seksuelle helse, overgrep, psykisk utviklingshemming og seksuell helse, seksuell orientering og kjønnsidentitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Familieterapeut. Mastergrad (VID). Sexolog (UiG). Klinisk sosionom (R.BUP).
Tønsberg og Larvik , Vestfold og Telemark
trym.aarstad@bufetat.no (offentlig, dagtid)
trym.aarstad@gmail.com (privatpraksis, kveld)
46618180 - Familievernkontoret - Dagtid
92081268 - Kon Tiki Helsepark - Kveldstid
Dagtid - Familievernkontoret i Tønsberg. Offentlig tilbud

Kveldstid - Privatpraksis på KonTiki Helsepark i Larvik
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: PAR, BARN OG FAMILIER
De aller fleste seksualrelaterte problemstillinger som vi finner i relasjonen mellom voksne/ par, hos barn/ ungdom samt vansker som enkeltpersoner kan streve med på egenhånd.

PAR - Hvorfor er sex viktig - eller noe man ikke klarer el ønsker?
Ulike temaer knyttet til følgende: Ulikheter innad i forholdet: Lyst, tenning, frekvens, initiativ og avvisning. Smerter. Ereksjonsvansker. Sjalusi. Utroskap. Pornografi. Grenseoverskridelser og overgrep. Også for de som befinner seg utenfor krisen og ønsker å utforske og utvikle relasjonen.

ENKELTPERSONER - Med bakgrunn i ovenfor nevnte eksempler på tematikk - kan enkeltpersoner (uten partner) også søke/ henvende seg for sin egen del. Temaer som ofte kan være vanskelig å dele med andre. Vansker som opprettholder både skam, frykt og ubehag - og som virker forstyrrende på tanker og følelsesliv i hverdagen.

BARN OG BARNEFAMILIER - Noen ganger vekkes bekymring hos foreldre ifm konkrete hendelser som barnet har vært involvert i. Andre ganger oppstår og vedvarer en bekymring pga en antatt "skjev-utvikling" hos barnet. Ofte vil foreldreveieledende samtaler kunne ha en bekymrings-dempende effekt. Andre ganger kan samtaler med den unge være virksomt. I noen tilfeller vil hjelp med en videre henvisning til andre kyndige fagpersoner være riktig hjelp.

OFFENTLIG TILBUD - Dagtid - Tønsberg
For klienter som bor i Nordre Vestfold - finnes jeg på Familievernkontoret i Tønsberg på dagtid.
Dette tilbudet er gratis og er rettet mot de barnefamilier og par som har hjemmeboende barn.
> Ta direkte kontakt på telefon 46618180 eller trym.aarstad@bufetat.no

PRIVAT-PRAKSIS - Ettermiddager/ kveldstid - Kon Tiki Helsepark i Larvik
For klienter som ikke har tilgang til - eller de som ikke ønsker et offentlig tilbud - så er jeg tilgjengelig i egen praksis på Kon-Tiki Helsepark. Tar i mot og prioriterer da den/ de som strever med å finne hjelp til sine individuelle eller parterapeutiske utfordringer. Bistår også med å søke rett hjelp hos andre hjelpere med tilgang og kompetanse Velkommen til å ta kontakt på tel 92081268 eller send en mail til meg på trym.aarstad@gmail.com

Godkjent veileder fra NACS og FO

Undervisning:
KURS - OG KOMPETANSEUTVIKLING
Driver fag- og terapeut-utvikling for fagpersoner innen helse-, sosial og pedagogikk. For de som ønsker å utvikle sin sexologiske kompetanse - og integrere denne inn i eget fagområde/ egen profesjon.

VEILEDER-KOMPETANSE
Godkjent NACS-veileder - Spesialist i Klinisk Sexologi
Godkjent FO-veileder fra R.BUP
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Master i familieterapi og systemisk praksis, Sexolog, Barnevernspedagog.
Skien, Vestfold og Telemark
Stiftelsen Fyrlykta
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi, veiledning.
Undervisning: Tilbyr undervisning og holder foredrag/kurs/seminar. For barn, ungdom, voksne, foreldre, fosterforeldre, barneverntjenester, skoler, barnehager, mm. Opplegg tilpasses ønske fra oppdragsgiver.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Porsgrunn/ Bamble, Vestfold og Telemark
Helsestasjon og skolehelsetjeneste Bamble kommune
Tar imot pasienter: Ja, på Helsestasjon for ungdom.
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Gratis sexologisk rådgivning til ungdom fra 13-23 år ved Helsestasjon for ungdom i Bamble.
Undervisning: Ta kontakt ved ønske om foredrag og/ eller undervisning.

Noen aktuelle tema:
-Seksuell utvikling
-Ungdom og seksualitet
-Porno
-Kjønnsmangfold
-Prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer
-Seksualitet ved graviditet og småbarnsliv
-Seksuelle utfordringer som smerter, nedsatt lyst, ereksjonsproblemer
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i par og sexterapi, barnevernpedagog.
Sandefjord, Vestfold og Telemark
Stockfletsgate 4, 3211 Sandefjord
Tar imot pasienter: Ja. Kun kveldstid.
Henvisning: Nei , ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, individualterapi.
Ungdom og seksuelle utfordringer. Identitet. Sexologisk rådgivning.
Sorg og traumer.
Undervisning: Ja, for ungdom og ellers etter avtale.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/sykepleier og sexolog. Master i jordmorfag og diverse videreutdannelser i seksuelle overgrep/vold fra Høgskole/Universitet
Horten, Vestfold og Telemark
Jordmor i Sandefjord kommune.
Overgrepsmottaket i Vestfold. Undervisning og kursholder.
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning - individuelt og par. Seksualitet i ulike livsfaser som før/ i svangerskap, småbarnsperioden og overgangsalderen, seksualitet ved overgrepsproblematikk, lystproblemer, smerteproblemer ved seksuell aktivitet og seksualitet ved sykdom/smerter eller funksjonstap, samt andre seksuelle utfordringer. Prevensjonsveiledning.
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag, veiledning, holder foredrag på kurs/seminar.

Hatt undervisning om: Seksuell helse, tenningsmønster, kvinner og overgangsalder, seksualitet i ulike livsfaser, seksualitet i graviditet og småbarnsalder, barns seksuelle utvikling, vold og seksuelle overgrep. Kan skreddersy undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Sandefjord, Vestfold og Telemark
Online rådgivning
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Videosamtaler.
Rådgivning/terapi: Fokus på menns seksuelle helse.
Jeg hjelper menn ta kontroll over seksuelle utfordringer.

Stikkord: Ereksjonssvikt, prestasjonsangst, pornoavhengighet, legning / seksuell orientering, for tidlig sædavgang og nedsatt seksuell lyst hos menn.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/universitetslektor
Holmestrand, Vestfold og Telemark
Føde/barsel Drammen sykehus og Universitetet i Sørøst-Norge.
Tar imot pasienter: Nei.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei.
Rådgivning/terapi: Nei.
Undervisning: Ja, tilbyr kurs, foredrag og undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Nei.
Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Porsgrunn , Vestfold og Telemark
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Du trenger ingen henvisning, ta direkte kontakt med meg
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Rådgivning
Tar imot henvendelser fra media: Ja.