FINN EN SEXOLOG

Sexolog i Vestfold og Telemark


Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk Spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut, sykepleiefaglig veileder, veileder i sexologisk rådgivning
Skien, Vestfold og Telemark
DPS Notodden, Sykehuset Telemark HF
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: JA
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag, veiledning, holder foredrag på kurs/seminar
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier med videreutdanning i atferdsanalyse, mellomfag i psykologi, sertifisert Mst terapeut
Sandefjord , Vestfold og Telemark
BUFETAT; Fosterhjemstjenesten region Sør
Avd Vestfold og Telemark
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale, telefonsamtaler og fysiske møter
Rådgivning/terapi: Lystproblematikk, seksuell orientering, kjønnsinkogruens, overgrepsproblematikk, seksuelt skadelig atferd hos barn/ungdom, parterapi
Undervisning: Barn og unges seksuelle helse, overgrep, psykisk utviklingshemming og seksuell helse, seksuell orientering og kjønnsidentitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Master i familieterapi og systemisk praksis, Sexolog, Barnevernspedagog.
Skien, Vestfold og Telemark
Stiftelsen Fyrlykta
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi, veiledning.
Undervisning: Tilbyr undervisning og holder foredrag/kurs/seminar. For barn, ungdom, voksne, foreldre, fosterforeldre, barneverntjenester, skoler, barnehager, mm. Opplegg tilpasses ønske fra oppdragsgiver.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Klinisk sosionom, par- og familieterapeut (R.BUP). Mastergrad (VID)
Tønsberg og Larvik , Vestfold og Telemark
trym.aarstad@bufetat.no (offentlig, dagtid)
trym.aarstad@gmail.com (privatpraksis, kveld)
46618180 - Familievernkontoret i Tønsberg. Offentlig tilbud (dagtid)
92081268 - Privatpraksis i Larvik (kveldstid)
Tønsberg og Larvik
for tiden under redigering
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: PAR, BARN OG FAMILIER
De aller fleste seksualrelaterte problemstillinger som vi finner i relasjonen mellom voksne/ par, hos barn/ ungdom samt vansker som enkeltpersoner kan streve med på egenhånd.

PAR - Hvorfor er sex viktig - eller mindre viktig? Ulike temaer knyttet til følgende: Ulikheter innad i forholdet: Lyst, tenning, frekvens, initiativ og avvisning. Smerter. Ereksjonsvansker. Sjalusi. Utroskap. Pornografi. Grenseoverskridelser og overgrep. Også for de som befinner seg utenfor krisen og ønsker å utforske og utvikle relasjonen. Akutte, kortvarige eller mer langvarige kriser er ofte mer håndterbare med ekstern hjelp.

ENKELTPERSONER - Med bakgrunn i ovenfor nevnte eksempler på tematikk - kan enkeltpersoner (uten partner) også søke/ henvende seg for sin egen del. Temaer som ofte kan være vanskelig å dele med andre. Vansker som opprettholder både skam og ubehag som virker forstyrrende på tanker og følelsesliv i hverdagen.

BARN OG BARNEFAMILIER - Noen ganger vekkes bekymring hos foreldre ifm konkrete hendelser som barnet har vært involvert i. Andre ganger oppstår og vedvarer en bekymring pga en antatt "skjevutvikling" hos barnet. Ofte vil foreldreveieledende samtaler kunne ha en bekymringsdempende effekt. Andre ganger kan samtaler med den unge være virksomt. I noen tilfeller vil hjelp med en viderehenvisning andre kyndige fagpersoner være riktig hjelp.

OFFENTLIG TILBUD - Dagtid - Tønsberg
For klienter som bor i Vestfold - finnes jeg på Familievernkontoret i Tønsberg.
Dette tilbudet er gratis og er rettet mot de barnefamilier og par som har hjemmeboende barn.
> Ta direkte kontakt på telefon 46618180 eller trym.aarstad@bufetat.no

PRIVAT-PRAKSIS - Ettermiddager/ kveldstid - Larvik)
For klienter som ikke har tilgang til - eller de som ikke ønsker et offentlig tilbud - så er jeg tilgjengelig i egen praksis i Larvik. Tar i mot og prioriterer da i som strever med å finne hjelp til sine individuelle eller parterapeutiske utfordringer.
> Ta direkte kontakt på telefon 92081268 eller trym.aarstad@gmail.com
Undervisning:
KURS - OG KOMPETANSEUTVIKLING
Driver fag- og terapeututvikling for fagpersoner innen helse-, sosial og pedagogikk. For de som ønsker å utvikle sin sexologiske kompetanse - og integrere dette inn i eget fagområde/ egen profesjon.
Veilederkompetanse (FO)
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Sandefjord, Vestfold og Telemark
Online rådgivning
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Videosamtaler.
Rådgivning/terapi: Fokus på menns seksuelle helse.
Jeg hjelper menn ta kontroll over seksuelle utfordringer.

Stikkord: Ereksjonssvikt, prestasjonsangst, pornoavhengighet, legning / seksuell orientering, for tidlig sædavgang og nedsatt seksuell lyst hos menn.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i par og sexterapi, barnevernpedagog.
Sandefjord, Vestfold og Telemark
Stockfletsgate 4, 3211 Sandefjord
Tar imot pasienter: Ja. Kun kveldstid.
Henvisning: Nei , ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, individualterapi.
Ungdom og seksuelle utfordringer. Identitet. Sexologisk rådgivning.
Sorg og traumer.
Undervisning: Ja, for ungdom og ellers etter avtale.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/universitetslektor
Holmestrand, Vestfold og Telemark
Føde/barsel Drammen sykehus og Universitetet i Sørøst-Norge.
Tar imot pasienter: Nei.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei.
Rådgivning/terapi: Nei.
Undervisning: Ja, tilbyr kurs, foredrag og undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Nei.
Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Porsgrunn , Vestfold og Telemark
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Du trenger ingen henvisning, ta direkte kontakt med meg
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Rådgivning
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/sykepleier
Vestre Viken HF og Horten kommune
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Undervisning: Ja, tilbyr kurs, foredrag og undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Ja