Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:
Yvonne Dolonen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Utdannet sosionom og sexolog. Jobber som erfaringskonsulent/sexolog på Sunnaas sykehus.
Nesodden, Viken
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr
www.sunnaas.no www.sexologdolonen.no (i drift fra 1. mai 2020)
Tar imot pasienter: Ja, for målgrupper til Sunnaas sykehus.
Henvisning: Ja, for målgrupper til Sunnaas sykehus.
Rådgivning/terapi: Tilbyr sexologisk rådgivning til inneliggende pasienter og deres pårørende.
Tilbyr sexologisk rådgivning til målgrupper til Sunnaas sykehus, som kommer til poliklinikken.
Undervisning: Har undervisning for pasienter og pårørende, samt helsepersonell på Sunnaas sykehus. Hver uke har jeg sexkafé for pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus.
Via eget foretak "Sexolog Dolonen" holder jeg foredrag for foreninger og andre interesserte.
Tar imot henvendelser fra media: Ja