FINN EN SEXOLOG
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier med videreutdanninger: Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn (HIØ), Veiledningspedagogikk (Høgskolen i Volda), Traumeforsåelse (RVTS).
Kristiansund , Møre og Romsdal
Ansatt i Helse Møre og Romsdal Helseforetak Kristiansund DPS døgn avdeling og DPS poliklinikk
Under utarbeidelse
Tar imot pasienter: Ja - i privat praksis -
Henvisning: Ikke nødvendig - du/dere kan ta kontakt på mail -
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Etter avtale
Rådgivning/terapi: Jeg har bred erfaring gjennom 28 år med psykiske lidelser - behandling og utredning. Seksuelle traumer kan ligge til grunn for ulike symptom i diagnose-bildet. Sexologisk kompetanse er nyttig i møte med pasienten på DPS døgn avdeling og jeg har også engasjement ved DPS poliklinikk ved problemer knyttet til seksuelle problemstillinger, som for eksempel kjønnsinkongruens og kjønnsidentitet.

Tilbyr: Rådgivning relatert til sexologiske problemstillinger. Veiledning/terapi ved psykiske lidelser relatert til for eksempel seksuelle overgrep, vansker i nære relasjoner, omsorgssvikt, samlivsproblemer og identitetsproblemer.

Tema:
Seksualitet i ulike alders- og livsfaser, Seksualitet og utroskap, seksualitet og religion. Psykiske lidelser kan gi seksuelle utfordringer, seksuelle problemstillinger kan gi psykiske utfordringer.

Undervisning: Etter forespørsel og kapasitet.
Generell sexologi
Tar imot henvendelser fra media: Ja