Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:
Silje-Håvard Bolstad
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykologspesialist, universitetslektor
Grimstad, Agder
Universitetet i Agder, Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad
Sørlandet Sykehus, DPS Østre Agder, Bark Silas vei 7, 4876 Grimstad
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Henvisning til DPS Østre Agder
Rådgivning/terapi: Kjønns- og seksualitetsmangfold, kjønnskreativitet, identitetsstolthet, minoritetsstress, kjønnsinkongruens, seksuell orientering, tenningsmønstre, seksuell lyst, sexting, pornografi, overdrevet skam.
Undervisning: Underviser blant annet på videreutdanningen i sexologi ved Universitetet i Agder: https://www.uia.no/studier/sexologi
Ta kontakt ved ønske om foredrag/undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Ja