Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:
Hilde Margrete Kristiansen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Ergoterapeut, fagrådgiver
Kirkenes, Troms og Finnmark
Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes Avd. ReHabilitering
Tar imot pasienter: Tar imot pasienter i klinikk Kirkenes Avd. Rehabilitering, Rehabpoliklinikk.
Henvisning: Ja, fra fastlege, andre instanser.
Rådgivning/terapi: Råd og veiledning til enkeltpersoner eller par i Finnmark som har utfordringer knyttet til seksuell helse, kroniske sykdommer som påvirker seksualfunksjonen, smerter i fbm sex, overgrepsproblematikk. Har i utgangspunktet høy kompetanse på personer med utviklingshemming som har vært utsatt for, eller begår overgrep og rettsikkerhet knyttet til dette.
Undervisning: Underviser i skoler/universitet i profesjonsutdanning på henvendelse. Gir undervisning på Lærings - og Mestringssentre om seksualitet knyttet til kronisk sykdom. Underviser og gir veiledning til kommunalt ansatte knyttet til enkelt pasienter med utviklingshemming. Holder kurs på tema innen seksualitet på forespørsel.