Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:
Grete Lind
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Helsesykepleier
Tar imot pasienter: Nei
Undervisning: Barns seksuelle utvikling, seksuelle overgrep hos barn, ungdomshelse, kvinnehelse, undervisning sexologi sykepleierutdanning, vernepleierutdanning osv.
Tar imot henvendelser fra media: Ja