FINN EN SEXOLOG
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykologspesialist
OUS Rikshospitalet, Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens (NBTK) Barn og unge, Oslo
93455233 (privat)
23 07 49 40 (offentlig), telefontid tirsdager 14- 15
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ja må henvises via BUP til tverrfaglig team NBTK Barn og unge, S- BUP Rikshospitalet, se nettside for henvisningskrav
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og/eller kjønnsdysfori
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja