Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:
John Nikolaisen
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi
Torggata 9a
0181 Oslo
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: nei
Rådgivning/terapi: Gir primært terapi til enkelt personer eller par med ulike sexologiske problemstillinger.
Undervisning: Underviser om ulike temaer, deriblant non-verbale aspekt ved behandling, barns seksuelle utvikling, personer som begår eller er utsatt for overgrep, psykoanalyse og seksualitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja. Har bred erfaring med medier. Se Google.