FINN EN SEXOLOG

Sexolog i Kirkenes


Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Ergoterapeut, fagrådgiver
Kirkenes, Troms og Finnmark
Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes Avd. ReHabilitering
Tar imot pasienter: Tar imot pasienter i klinikk Kirkenes Avd. Rehabilitering, Rehabpoliklinikk.
Henvisning: Ja, fra fastlege, andre instanser.
Rådgivning/terapi: Råd og veiledning til enkeltpersoner eller par i Finnmark som har utfordringer knyttet til all form for seksuell helse som kroniske sykdommer som påvirker seksualfunksjonen, smerter i fbm sex, lystproblematikk, overgrepsproblematikk, også for personer med utviklingshemming som har vært utsatt for, eller begår overgrep og rettsikkerhet knyttet til dette.
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: ja