FINN EN SEXOLOG

Sexolog i Møre og Romsdal


Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Fysioterapeut, utdannelse i ACT og kognitiv terapi
Ålesund / Drammen, Møre og Romsdal
Ålesund: 93212366
Drammen: 31300911
Ålesund: Sandviggaarden Fysioterapi.
Sundgata 8
6003 Ålesund.
Drammen: Nimo Klinikken
Øvre storgate 4-6
3018 Drammen
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Kan bruke fysioterapihenvisning til en del smertetilstander i Ålesund.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Jeg tibyr veiledning via video og telefon.
Rådgivning/terapi: Seksuelle utfordringer ved langvarig smerter og kronisk sykdom.
Lystproblemer.
Kvinnehelse.
Parterapi
Undervisning: Seksuelle utfordringer ved langvarige smerter og kronisk sykdom. (Pasientgrupper og helsepersonell).
Kvinnehelse og lysproblemer.
Sexologisk rådgivning, parterapi. Samlivskurs.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier med videreutdanninger: Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn (HIØ), Veiledningspedagogikk (Høgskolen i Volda), Traumeforsåelse (RVTS).
Kristiansund , Møre og Romsdal
Ansatt i Helse Møre og Romsdal Helseforetak Kristiansund DPS døgn avdeling og DPS poliklinikk
Under utarbeidelse
Tar imot pasienter: Ja - i privat praksis -
Henvisning: Ikke nødvendig - du/dere kan ta kontakt på mail -
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Etter avtale
Rådgivning/terapi: Jeg har bred erfaring gjennom 28 år med psykiske lidelser - behandling og utredning. Seksuelle traumer kan ligge til grunn for ulike symptom i diagnose-bildet. Sexologisk kompetanse er nyttig i møte med pasienten på DPS døgn avdeling og jeg har også engasjement ved DPS poliklinikk ved problemer knyttet til seksuelle problemstillinger, som for eksempel kjønnsinkongruens og kjønnsidentitet.

Tilbyr: Rådgivning relatert til sexologiske problemstillinger. Veiledning/terapi ved psykiske lidelser relatert til for eksempel seksuelle overgrep, vansker i nære relasjoner, omsorgssvikt, samlivsproblemer og identitetsproblemer.

Tema:
Seksualitet i ulike alders- og livsfaser, Seksualitet og utroskap, seksualitet og religion. Psykiske lidelser kan gi seksuelle utfordringer, seksuelle problemstillinger kan gi psykiske utfordringer.

Undervisning: Etter forespørsel og kapasitet.
Generell sexologi
Tar imot henvendelser fra media: Ja