Søk på navn, sted, fylke, yrke eller noe som du ønsker hjelp med:

Sexolog i Troms og Finnmark


Dagfinn Sørensen
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog
Tromsø, Troms og Finnmark
Postadresse: Sjøstranda 29, 9006 Tromsø
Besøksadresse: Storgata 61, 9006 Tromsø
Tar imot pasienter: Ettermiddag/kveld (begrenset kapasitet)
Henvisning: Ikke nødvendig/ikke avtalespesialist
Rådgivning/terapi: Seksuelle funksjonsproblemer, problemer ift. seksuell orientering/kjønnsidentitet, samt andre seksualrelaterte problemer (ikke seksuallovbruddsproblematikk).
Undervisning: Nei. Veiledning (begrenset kapasitet)
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Hilde Margrete Kristiansen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Ergoterapeut, fagrådgiver
Kirkenes, Troms og Finnmark
Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes Avd. ReHabilitering
Tar imot pasienter: Tar imot pasienter i klinikk Kirkenes Avd. Rehabilitering, Rehabpoliklinikk.
Henvisning: Ja, fra fastlege, andre instanser.
Rådgivning/terapi: Råd og veiledning til enkeltpersoner eller par i Finnmark som har utfordringer knyttet til seksuell helse, kroniske sykdommer som påvirker seksualfunksjonen, smerter i fbm sex, overgrepsproblematikk. Har i utgangspunktet høy kompetanse på personer med utviklingshemming som har vært utsatt for, eller begår overgrep og rettsikkerhet knyttet til dette.
Undervisning: Underviser i skoler/universitet i profesjonsutdanning på henvendelse. Gir undervisning på Lærings - og Mestringssentre om seksualitet knyttet til kronisk sykdom. Underviser og gir veiledning til kommunalt ansatte knyttet til enkelt pasienter med utviklingshemming. Holder kurs på tema innen seksualitet på forespørsel.
Torunn Ovrid
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Hammerfest, Troms og Finnmark