FINN EN SEXOLOG

Spesialist i klinisk sexologi NACS


Spesialist i klinisk sexologi NACS
Klinisk sosionom, par- og familieterapeut (R.BUP). Mastergrad (VID)
Tønsberg og Larvik , Vestfold og Telemark
trym.aarstad@bufetat.no (offentlig, dagtid)
trym.aarstad@gmail.com (privatpraksis, kveld)
46618180 - Familievernkontoret i Tønsberg. Offentlig tilbud (dagtid)
92081268 - Privatpraksis i Larvik (kveldstid)
Tønsberg og Larvik
for tiden under redigering
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: PAR, BARN OG FAMILIER
De aller fleste seksualrelaterte problemstillinger som vi finner i relasjonen mellom voksne/ par, hos barn/ ungdom samt vansker som enkeltpersoner kan streve med på egenhånd.

PAR - Hvorfor er sex viktig - eller mindre viktig? Ulike temaer knyttet til følgende: Ulikheter innad i forholdet: Lyst, tenning, frekvens, initiativ og avvisning. Smerter. Ereksjonsvansker. Sjalusi. Utroskap. Pornografi. Grenseoverskridelser og overgrep. Også for de som befinner seg utenfor krisen og ønsker å utforske og utvikle relasjonen. Akutte, kortvarige eller mer langvarige kriser er ofte mer håndterbare med ekstern hjelp.

ENKELTPERSONER - Med bakgrunn i ovenfor nevnte eksempler på tematikk - kan enkeltpersoner (uten partner) også søke/ henvende seg for sin egen del. Temaer som ofte kan være vanskelig å dele med andre. Vansker som opprettholder både skam og ubehag som virker forstyrrende på tanker og følelsesliv i hverdagen.

BARN OG BARNEFAMILIER - Noen ganger vekkes bekymring hos foreldre ifm konkrete hendelser som barnet har vært involvert i. Andre ganger oppstår og vedvarer en bekymring pga en antatt "skjevutvikling" hos barnet. Ofte vil foreldreveieledende samtaler kunne ha en bekymringsdempende effekt. Andre ganger kan samtaler med den unge være virksomt. I noen tilfeller vil hjelp med en viderehenvisning andre kyndige fagpersoner være riktig hjelp.

OFFENTLIG TILBUD - Dagtid - Tønsberg
For klienter som bor i Vestfold - finnes jeg på Familievernkontoret i Tønsberg.
Dette tilbudet er gratis og er rettet mot de barnefamilier og par som har hjemmeboende barn.
> Ta direkte kontakt på telefon 46618180 eller trym.aarstad@bufetat.no

PRIVAT-PRAKSIS - Ettermiddager/ kveldstid - Larvik)
For klienter som ikke har tilgang til - eller de som ikke ønsker et offentlig tilbud - så er jeg tilgjengelig i egen praksis i Larvik. Tar i mot og prioriterer da i som strever med å finne hjelp til sine individuelle eller parterapeutiske utfordringer.
> Ta direkte kontakt på telefon 92081268 eller trym.aarstad@gmail.com
Undervisning:
KURS - OG KOMPETANSEUTVIKLING
Driver fag- og terapeututvikling for fagpersoner innen helse-, sosial og pedagogikk. For de som ønsker å utvikle sin sexologiske kompetanse - og integrere dette inn i eget fagområde/ egen profesjon.
Veilederkompetanse (FO)
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi
Rosenborggata 3
0356
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tar også video og telefonsamtaler
Rådgivning/terapi: Gir primært terapi til enkelt personer eller par med ulike sexologiske problemstillinger.
Undervisning: Underviser om ulike temaer, deriblant non-verbale aspekt ved behandling, barns seksuelle utvikling, personer som begår eller er utsatt for overgrep, lyst problemer, impotens, tidlig sæd avgang, orgasme problemer, psykoanalyse og seksualitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja. Har bred erfaring med medier. Se Google.
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Spesialist i Klinisk Psykologi, Spesialist i klinisk sexologi NACS, Familieterapeut IAP, Professor i Sexologi
Grimstad, Agder
Storgaten 42, 4876 Grimstad / Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap, Institutt for Psykososial Helse, Postboks 433, 4604 Kristiansand
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Klienter må ha henvisning fra lege
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist
Oslo
Nordahl Bruns gate 22, oppgang B, 2 etasje
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: Trenger ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Begge deler
Rådgivning/terapi: Jeg har 28 års erfaring, og har nok møtt mennesker med de fleste sexologiske problemer, ifht personer i alle aldre.

De problemstillinger jeg har mest erfaring med er :

Parterapi og individualterapi

Lystproblemer i parforhold

Forskjellige behov for sex i parforhold

Seksualitet i svangerskap/småbarnsperioden

Seksualitet og hvordan bevare den gode seksualitet når seksualiteten kun handler om å bli gravide/ assistert befruktning

Smerteproblemer ved sex hos kvinner
Orgasmeproblemer hos menn og kvinner

Potenssvikt, tidlig utløsning og forsinket orgasme hos menn

Menn og seksualitet generelt

Sekuelle traumer/ problemer etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn eller voksen (voldtekt/seksuelle grenseoverskridelser)

Seksuelle avvik og problematiske tenningsmønstre

Også psykoterapi av de fleste emosjonelle og psykiske problemer og utfordringer hos menn og kvinner. Eks
Selvutvikling hos menn
Selvutvikling hos kvinner
Parutvikling/par i kriser

Sjalusi
Selvutslettende væremåter
Utbrenthet

Undervisning: Par og seksualitet
Seksualitet i langvarige relasjoner
Mannens og kvinnens seksualitet
Seksualitet under svangerskap og i småbarnsperioden
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Lege, spesialist i psykiatri og samfunnsmedisinmedisin, MPH.
Oslo
Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST), Rosenborggt. 3, 0356 Oslo
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: nei
Rådgivning/terapi: Individual- og parterapi, samlivsproblemer. Seksuell orientering. Menns seksualitet.
Som lege også muligheter for medikamentell behandling.
Undervisning: På alle nivåer
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Lege, spesialist i klinisk sexolog NACS, familieterapeut IAP og Professor i Sexologi
Grimstad, Agder
Grimstad MPAT-Institutt, Storgaten 42, 4876 Grimstad / Universitetet i Agder, Fakultet for Helse- og Idrettsvitenskap, Institutt for Psykososial Helse, Postboks 433, 4604 Kristiansand
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Unødvendig
Rådgivning/terapi: Det aller meste innen sexologi
Undervisning: Ja, absolutt
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog, spesialist i klinisk psykologi med psykoterapi
Oslo
Here for the Queer
Rosenborggata 3
0356 OSLO
Tar imot pasienter: Ventelisten er for tiden stengt. Når den åpnes igjen, vil poly og kink prioriteres.
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Ja.
Undervisning: Ja (men tar ikke på meg nye oppdrag i 2022).
Tar imot henvendelser fra media: For tiden meget begrenset, og kun om poly og/eller kink
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi (Norsk Psykologforening)
Sarpsborg, Viken
Villa Frisk, Sportsveien 10 A, 1718 Greåker
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ja, avtalehjemmel
Rådgivning/terapi: Anders arbeider eklektisk med alle typer av problemstillinger, men han har spesialisert seg på overgrepstematikk.
Undervisning: Driver mye med undervisning og veiledning. Har tidligere undervist på sexologiutdannelsen ved Universitetet i Agder og ved Universitetet i Göteborg. Han er forfatter til boken Barnedesign.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist i Klinisk Psykologi
Oslo
Rosenborggaten 3, 0356 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, overgrepsproblematikk
Undervisning: Sexologi
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog
Oslo
Oslo
Tar imot pasienter: Nei (per 1. januar 2023)
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja.
Rådgivning/terapi: Veiledning (aut. veileder i sexologi, NACS)
Undervisning: Nei. Veiledning (begrenset kapasitet)
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist, universitetslektor, PhD-stipendiat
Kristiansand, Agder
Universitetet i Agder, Campus Grimstad, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad
Sørlandet Sykehus, DPS Østre Agder, Bark Silas vei 7, 4876 Grimstad
Tar imot pasienter: Nei. Jeg jobber for tiden fulltid med et doktorgradsprosjekt.
Rådgivning/terapi: Kjønns- og seksualitetsmangfold, kjønnskreativitet, identitetsstolthet, minoritetsstress, kjønnsinkongruens, seksuell orientering, tenningsmønstre, seksuell lyst, sexting, pornografi, overdrevet skam.
Undervisning: Ta kontakt ved ønske om foredrag/undervisning.

Studieprogramleder for videreutdanningen i sexologi ved Universitetet i Agder: https://www.uia.no/studier/sexologi
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist & Karakteranalytiker
Ski, Viken
Torgveien 2
1400 Ski
Henvisning: Trenger henvisning
Rådgivning/terapi: Smertetilstander - vulvodyni, vestibulitt, vaginisme
Undervisning: Smertetilstander
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Teolog, familieterapeut
Trondheim, Trøndelag
Arilds gate 3, 7017 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei, trenger ingen henvisning
Rådgivning/terapi: Behandling av personer som har begått seksuelle overgrep, behandling av personer som er utsatt for seksuelle overgrep, generelle par- og relasjonsproblemer, sakkyndigarbeid og utredning/risikovurdering på oppdrag fra barnevern, rettsvesen mv.
Undervisning: Et bredt spekter av temaer innenfor områdene vold, seksuelle overgrep, traumer, sorg og krisebearbeidelse. Omfattende undervisningspraksis både i Norge og internasjonalt om forståelse og behandling av personer som begår seksuelle overgrep.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist i Klinisk Psykologi m/psykoterapi
Oslo
Engsveien 31, 1458 Fjellstrand
Tar imot pasienter: Forskningspermisjon ut 2020 ved UiO.
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Innen seksuell helse, seksuelle problemer, skadelig
Undervisning: Kurs og foredrag på universiteter, høgskoler, DPS,
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist
Oslo
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Klinisk psykoterapeutisk arbeid med overgrepsproblematikk, kjønnsidentitetstematikk og parafilier. Sakkyndighetsarbeid