FINN EN SEXOLOG

Sexolog i Viken


Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Lærer og familieterapeut
Bærum, Viken
Digitalt kontor og leier lokaler for større grupper
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Rådgivning, workshop, foredrag og undervisning om seksualitet etter overgrep.
Jeg underviser i det å undervise.
Undervisning: Hvordan ta tilbake eierskap til egen kropp og lyst etter: samlivsbrudd, kreft og overgrep. Samtaler som hjelper deg å finne egne preferanser og egen seksuell tenning når lysten oppleves fjern eller fraværende. Hjelp til å utvikle et sunt og spennende seksualliv. Målgrupper - alle kjønn.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykolog
Oslo, Lørenskog , Viken
Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Oslo kommune. Sexologakutten.
sexologakutten.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Terapi, sexologisk rådgivning. Individualsamtaler, parsamtaler.
Sexologiske problemstillinger (f.eks. lystproblemer, seksuelle traumer, legning, tenningsmønstre osv). Seksuell helse.
Kjønn og kjønnsidentitet.
Psykiske vansker og lidelser. Utbrenthet, stress, samlivsproblemer.
Undervisning: Det meste innen seksualitet. Å snakke om seksualitet i terapi. Hvordan kan helsepersonell tematisere seksualitet til pasienter. Kjønn og kjønnsidentitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Mastergrad i familieterapi og systemisk, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, TFCBT terapeut, EFt core-skills mm
Drammen, Viken
For privat praksis: Ta kontakt via: http://parogsexologivaage.no/ eller send
sms på 92285182
Familievernkontor i Drammen dagtid.
Dersom du/dere ikke er i målgruppe for familievern eller ønsker å bruke dette tilbudet har jeg privatpraksis og tilbyr konsultasjon kveldstid i eget foretak.
Ta kontakt via nettside eller på sms for å avtale time.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Etter førstegangskonsultasjon
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi.
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag, veiledning, holder foredrag på kurs/seminar
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Drøbak, Viken
Vestby kommune mob: 95939619
Vestby Kommune, Kulturkvartalet
Volvat Medisinske Senter, Storo/Majorstuen
Finsrud Sexologi og sykepleie, Drøbak
Ung.no/Bufdir.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning i Vestby kommune til barn og unge 0-24. Bistår hjelpeapparatet og andre tjenester der det er behov for kompetanse innen seksuell helse. Undervisning, temagrupper og foredrag.
Volvat medisinske senter: Tar imot alle problemstillinger knyttet til seksualitet.
Finsrud Sexologi og sykepleie: Foredrag og konsulenttjenester.
Ung.no: Svarer i fagpanelet innen sexologi.
Undervisning: Seksualitetsundervisning i hele livsløpet, og spesielt ungdom i Vestby kommune.
Foredrag innen sexologi med tanke på å øke helsepersonells kompetanse for å snakke med pasienter om seksuell helse.
Foredrag kan tilpasses behov for ulike tema innen faget.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom med spesialkompetanse i sexologi
Nesodden og Ski, Viken
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Henvisning er nødvendig for pasienter som ønsker poliklinisk samtale på Sunnaas sykehus, men trengs ikke for deg som kontakter meg via www.sexologdolonen.no
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Jeg tilbyr sexologisk rådgivning via videosamtale (uten henvisning). Ta kontakt på www.sexologdolonen.no, dersom du ønsker det.
På Sunnaas sykehus tilbyr jeg sexologisk rådgivning til inneliggende pasienter og deres pårørende, samt pasienter som kommer til poliklinikken.
Undervisning: Jeg har undervisning for pasienter, pårørende og helsepersonell på Sunnaas sykehus.
Hver uke arrangerer jeg sexkafé for pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus.
Via eget foretak "Sexolog Dolonen" holder jeg foredrag m.m. for foreninger, helsepersonell og andre interesserte.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
vernepleier
Oslo/Kolbotn, Viken
Oslo kommune -FACT
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Min hovedjobb er i FACT, oppsøkende tjeneste for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelavhengighet i Oslo kommune. Jeg har lang erfaring i å møte mennesker med ulike alvorlige utfordringer. Her får jeg god bruk for min sexologiske kompetanse.
I tillegg driver jeg et ressurssenter, Brunes ressurssenter med hovedfokus på kjønnsinkongruens. Jeg veileder foreldre til barn som bryter med kjønnsnormen, arrangerer treff med fokus på lek for barna og faglige og personlige møter mellom foreldrene. Jeg veileder foreldre, fagpersoner, skole og mennesker som opplever kjønnsinkongruens. Fokuset mitt er at barn som opplever seg sett og forstått, og som får være den de er, blir psykisk sterke voksne.
Jeg er selv mor til et barn med kjønnsinkongruens, så jeg vet hvor "skolen trykker".
Undervisning: Jeg underviser ikke.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Anestesisykepleier, Narrativ terapeut, Sexolog, Bedriftsøkonom,
Fornebu , Viken
Mobil; 952 17 804
Rådgivningstimer kan gjennomføres på tlf og teams.


Bjørnenga 22, 1364 Fornebu
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sykdom og seksualitet, lystproblematikk, ereksjonsproblemer, smerter ved samleie, ønske om et bedre sexliv, kommunikasjon i parforhold.
Undervisning: Medisinsk sexologi, kreft, seksualitet og sykdom. Pasientgrupper med mage/tarmsykdommer, stomi, urologi hjerteproblemer og seksualitet. Underviser for legemiddelfirmaer og pasientorganisasjoner.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk barnevernspedagog
Østfold, Viken
C-medical
Oscar Pedersens vei 2a, 1721 Sarpsborg
Fosh.no
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Ikke nødvendig. Online booking via hjemmeside, eller ta kontakt på telefon/epost.
Rådgivning/terapi: Marita kan hjelpe deg med sexologiske utfordringer du møter gjennom livet, som enkeltperson eller i parforhold. Du trenger ikke henvisning fra annen instans. Se fosh.no for utfyllende informasjon.
Undervisning: Ja. Holder foredrag for personal, studenter, samt seksualundervisning direkte til barn, ungdom, foreldre. Tilpasser opplegg etter ønske fra oppdragsgiver.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Klinisk familieterapeut m/videreutdanning i psykisk helsearbeid
Greåker, Viken
Moastien 5, 1719 Greåker
Tar imot pasienter: Ja, enkeltpersoner, par, familie i privat praksis
Henvisning: Du / dere får time uten henvisning
Rådgivning/terapi: Samarbeider med familieterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning Arne Utne i en del saker med behov for to terapeuter. Arbeider i alle felt innen sexologi og med relasjonsproblemer.
Undervisning: Underviser etter forespørsel. Har undervist helsepersonell. Tilpasser etter behov.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk spesialist i sykepleie og helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse for barn og unge.
Ullensaker, Viken
Anvend mailadresse
Årnes og Ullensaker
Tar imot pasienter: Jobber i 100%stilling i Ullensaker som sexologisk rådgiver med alder 0-25 år. Tar imot klienter i privat praksis.
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Lystproblematikk, smerter ved sex, kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, relasjonsutfordringer, individual og parterapi, reetablering av sexuell helse,skeiv ungdom, seksuell orientering, ereksjon og orgasme problematikk, overgrepsproblematikk, prevensjon og SOI. Rådgivning og informasjon om seksualitet og seksuell helse.
Undervisning: Om barns seksuelle utvikling. Erfaring fra Helsestasjon for Ungdom i 16 år. Erfaring med kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og ungdom.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier, Familieterapeut m/videreutdanning i: Sexologi, Klinisk Sexologi, Vold i Nære Relasjoner, Tiltak mot Seksuelle Overgrep mot barn, Rusavhengighet og Psykiske lidelser og Rusbehandling og Avhengighetsproblematikk.
Østfold, Sarpsborg, Viken
Moastien 5. 1719 Greåker
Tar imot pasienter: ja, enkeltpersoner, par, familie, i privat praksis.
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Arbeider i alle felt innen sexologi og relasjonsproblemer. Samarbeider med familieterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning Ester Teigmo, i en del saker med behov for to terapeuter.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Onkologisk sykepleier
Blommenholm , Viken
97 13 05 23 (privat)
Kreftseksjonen, Bærum sykehus, Vestre Viken
Tar imot pasienter: Jobber 100 % stilling som sexolog. Tar imot pasienter med henvisning.
Henvisning: Trenger henvisning fra lege, betaler kun egenandel, kan bruke frikort.
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, medisinsk sexologi, kreft og seksuelle problemer, ereksjonsproblemer, lyst problematikk. Overgangsalder, kronisk syke, par og enslige. Interesse for hormoner
Undervisning: Underviser, har ca 100 foredrag pr år. Underviser studenter, helsepersonell og pasienter.
Vært med i flere podcaster om seksuell helse.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier
Rygge, Viken
97100232, send sms for timeavtale
Kontor hos Kiropraktisk klinikk Moss
Tar imot pasienter: Ja, kveldspraksis
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Individual og par, lyst, funksjon, sexologisk rådgivning generelt, seksuelle problemer etter overgrep/traumer, sykdom/skade/smertetilstander.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Helsesykepleier, kognitiv terapi
Asker, Viken
Knud Askers vei 28a, 1383 Asker
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: utfordringer i parforhold, lyst- og smerteproblematikk, funksjonshemming og seksualitet, ung seksualitet, identitet
Undervisning: Ja
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykolog og spesialist i klinisk voksenpsykologi (Norsk Psykologforening)
Sarpsborg, Viken
Villa Frisk, Sportsveien 10 A, 1718 Greåker
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ja, avtalehjemmel
Rådgivning/terapi: Anders arbeider eklektisk med alle typer av problemstillinger, men han har spesialisert seg på overgrepstematikk.
Undervisning: Driver mye med undervisning og veiledning. Har tidligere undervist på sexologiutdannelsen ved Universitetet i Agder og ved Universitetet i Göteborg. Han er forfatter til boken Barnedesign.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut (master i familiebehandling) og Klinisk Sosionom. Under doktorgradsutdanning - tema seksuell helse.
Nesodden, Viken
Sunnaas Sykehus HF, 1450 Nesoddtangen
Tar imot pasienter: Sunnaas Sykehus
Henvisning: Ja
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Seksuell helse, sykdom/skade og seksualitet
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Fysioterapeut
Drammen, Viken
Albumsgate 11
Tar imot pasienter: Ja
Rådgivning/terapi: Manglende seksuell lyst, vaginisme/vaginitt, ereksjonsproblemer mm.
Undervisning: Ja
Spesialist i seksualundervisning og opplysning NACS
Lektor, Cand.Polit., Fagbokforfatter
Bærum , Viken
Fagsenter Ungdom og Seksualitet. Hiltonveien 15, 1341 Slependen
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Ja - til de som gir og trenger seksualundervisning. Undervisning: Seksualitetsundervisning, (Pedagogisk Sexologi), fagveiledning i pedagogisk sexologi, kurs og foredrag for fagpersoner, foreldre og ungdom
Undervisning: api: Ja - til de som gir og trenger seksualundervisning. Undervisning: Seksualitetsundervisning, (Pedagogisk Sexologi), fagveiledning i pedagogisk sexologi, kurs og foredrag for fagpersoner, foreldre og ungdom
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom, døvetolk, døvblindetolk, familieterapeut, kognitiv terapeut, master i psykososial helse fordypning i sexologi
Oslo/ Ski, Viken
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig med henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, relasjonsvansker, lyst problemer, samtykke og grenser, fetisjisme, rådgivning.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i klinisk sexologi NACS
Psykologspesialist & Karakteranalytiker
Ski, Viken
Torgveien 2
1400 Ski
Henvisning: Trenger henvisning
Rådgivning/terapi: Smertetilstander - vulvodyni, vestibulitt, vaginisme
Undervisning: Smertetilstander
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom
Askim, Viken
Rus og Psykisk helse, avdeling behandling.Indre Østfold Kommune.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Generalist
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleiekonsulent
Nesodden, Viken
Avdeling for Ryggmargskade og Multitraume, Sunnaas Sykehus HF, 1453 Bjørnemyr
Henvisning: Nødvendig
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Seksualitet etter skade/sykdom
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Drøbak, Viken
Drøbak, Viken
Tar imot pasienter: P.t. nei
Henvisning: Nei
Undervisning: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter: Seksuelle rettigheter, Seksuell helse, Ungdom og seksualitet, identitet, forebygging av seksuelle overgrep blant ungdom, salg og bytte av seksuelle tjenester, Prostitusjon, Seksuell helse for alle - også for sårbare grupper som migranter, rusbefolkningen m.fl.. Seksualitet og sosialt arbeid. Seksualpolitikk i praksis: Internasjonal seksualpolitikk/rettigheter – internasjonale prosesser, inklusiv Norges bidrag. Hvordan bli en seksualvennlig kommune.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Asker, Viken
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Rådgivning
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Helsesykepleier
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Nei
Undervisning: Barns seksuelle utvikling, seksuelle overgrep hos barn, ungdomshelse, kvinnehelse, undervisning sexologi sykepleierutdanning, vernepleierutdanning osv.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Fredrilstad, Viken
Fredrikstad kommune - Helsestasjon for ungdom
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier
Kolbotn, Viken
Rask psykisk helsehjelp, Nordre Follo
Tar imot pasienter: Nei.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Helsesykepleier, Uroterapeut
Rygge/Moss, Viken
Værlehøi 1, 1525 Moss
Undervisning: Seksualitet og funksjonshemning., ungdomsseksualitet
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og helsesykepleier
Drammen, Viken
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Undervisning: Ja, utfører kurs og foredrag
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lærer
Moss, Viken
Rådgivning/terapi: Enslige, par, familie
Undervisning: Sex og Samliv. Kommunikasjon,
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialistfysioterapeut
Sandvika, Viken
Tar imot pasienter: Pensjonert - tar ingen konsultasjoner.
Undervisning: Kurs- og foredragsvirksomhet
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier - helsesykepleier
Herman Foss gate 14 A
0171 Oslo