FINN EN SEXOLOG

Spesialist i sexologisk rådgivning NACS


Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykolog
Oslo, Lørenskog , Viken
Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Oslo kommune. Sexologakutten.
sexologakutten.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Terapi, sexologisk rådgivning. Individualsamtaler, parsamtaler.
Sexologiske problemstillinger (f.eks. lystproblemer, seksuelle traumer, legning, tenningsmønstre osv). Seksuell helse.
Kjønn og kjønnsidentitet.
Psykiske vansker og lidelser. Utbrenthet, stress, samlivsproblemer.
Undervisning: Det meste innen seksualitet. Å snakke om seksualitet i terapi. Hvordan kan helsepersonell tematisere seksualitet til pasienter. Kjønn og kjønnsidentitet.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sexolog, ernæringsfysiolog (PhD), yogalærer
Virvelhuset, Oslo
Virvelhuset
Nordahl Brunsgate 22B, 3. etg
0165 OSLO
Tar imot pasienter: JA
Henvisning: NEI
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: JA
Rådgivning/terapi: Som sexolog har jeg kunnskap om å møte ulike sider av seksualiteten. Iblant er det enkle spørsmål; andre ganger mer komplekse. Mange trenger trening i å snakke om seksualitet. Hos meg vil du få en følelse av at det er trygt og naturlig å snakke om seksualitet. Jeg kan også være den som starter samtalen om seksualitet hvis det føles vanskelig å snakke om det.

Jeg jobber med seksualitetens mangfold hos mennesker i alle aldre og livsfaser. Jeg har tilbud både til enkeltpersoner og par. Målet er å etablere eller reetablere et godt forhold til egen seksualitet. Å ha utforsket sin egen seksualitet er faktisk grunnmuren i et erotisk forhold. Så lenge vi er forelsket fascineres vi av hvor like vi er og hvor lett alt kan være, men etter hvert vil ulike preferanser og behov bli mer og mer tydelig.

Jeg bruker yoga som et verktøy i behandling av menn med ereksjonssvikt og kvinner som har smerter ved samleie eller ikke er i kontakt med sin seksuelle lyst. Med doktorgrad i ernæring har jeg også mulighet til å bistå med ernæringsveiledning. Riktig ernæring kan være et hjelpemiddel for både kvinner og menn som sliter med seksualiteten.

I de tilfeller hvor det er nødvendig samarbeider jeg med psykolog, lege og fysioterapeut med spesialkompetanse.
Undervisning: Jeg underviser og holder foredrag av lettere men også mer seriøst innehold. Med forskerbakgrunn har jeg god trening i å holde gode foredrag.
Tar imot henvendelser fra media: Jeg får stadig vekk henvendelser fra media og samarbeider godt med de.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
samtaleterapeut ,foredragsholder, spesialist i seksualitetsundervisning, pedagog, veileder og forfatter.
Oslo
47 67 26 74 om du ønsker samtaler/ terapi og om du har spørsmål om foredrag, pressehenvendelser, veiledning og lignende.
Besøksadresse: Nordahl Brunsgate 22, 0165 Oslo
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Individualterapi og parterapi. Alle tema innenfor seksualitet, incest og seksuelle overgrep mot barn, unge, voksne og eldre. Ulike sexologiske utfordringer; manglende lyst, erektil dysfunksjon, orgasme mm. Utsatt for seksuelle overgrep, pårørende til overgripere eller utsatte. Nærhet, samspill, kjønnsidentitet, utroskap, kjærlighet, barsel, tvil og savn mm.
Undervisning: Holder foredrag om de fleste tema innen: Seksualitetsundervisning for skoleelever/ personalmøte/ foreldremøter. Seksualitet og om incest og seksuelle overgrep mot barn og unge. Signaler og senskader, hva gjør jeg? Hva må vi lære barn og unge om kropp, forplantning og seksualitet. Hva skal til for at barn og unge kan si fra om de utsettes for seksuelle overgrep. mm. Kvinner, menn, barn og seksualitet. Dere kan planlegge hva dere ønsker jeg skal snakke om.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom med spesialkompetanse i sexologi
Nesodden og Ski, Viken
Sunnaas sykehus HF
Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Henvisning er nødvendig for pasienter som ønsker poliklinisk samtale på Sunnaas sykehus, men trengs ikke for deg som kontakter meg via www.sexologdolonen.no
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Jeg tilbyr sexologisk rådgivning via videosamtale (uten henvisning). Ta kontakt på www.sexologdolonen.no, dersom du ønsker det.
På Sunnaas sykehus tilbyr jeg sexologisk rådgivning til inneliggende pasienter og deres pårørende, samt pasienter som kommer til poliklinikken.
Undervisning: Jeg har undervisning for pasienter, pårørende og helsepersonell på Sunnaas sykehus.
Hver uke arrangerer jeg sexkafé for pasienter og pårørende på Sunnaas sykehus.
Via eget foretak "Sexolog Dolonen" holder jeg foredrag m.m. for foreninger, helsepersonell og andre interesserte.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Kvinnehelse-fysioterapeut og parterapeut
Oslo
Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS
Vitaminveien 6
0843 OSLO
Tar imot pasienter: Ja, og i tillegg fysioterapeut med drifttilskudd. Har refusjonsrett.
Henvisning: Trenger ikke henvisning
Rådgivning/terapi: Enkeltpersoner og par.
Smerte ved sex, vulvodyni og vaginisme som spesialfelt.
Fødselsskader, underliv og bekkenbunnsplager.
Lystproblematikk. Parterapi.
Undervisning: Ja, aktiv foredragsholder med et stort engasjement for å spre kunnskap om seksuell helse(hovedsak smerte og lyst problematikk)
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Fysioterapeut, utdannelse i ACT og kognitiv terapi
Ålesund / Drammen, Møre og Romsdal
Ålesund: 93212366
Drammen: 31300911
Ålesund: Sandviggaarden Fysioterapi.
Sundgata 8
6003 Ålesund.
Drammen: Nimo Klinikken
Øvre storgate 4-6
3018 Drammen
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Kan bruke fysioterapihenvisning til en del smertetilstander i Ålesund.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Jeg tibyr veiledning via video og telefon.
Rådgivning/terapi: Seksuelle utfordringer ved langvarig smerter og kronisk sykdom.
Lystproblemer.
Kvinnehelse.
Parterapi
Undervisning: Seksuelle utfordringer ved langvarige smerter og kronisk sykdom. (Pasientgrupper og helsepersonell).
Kvinnehelse og lysproblemer.
Sexologisk rådgivning, parterapi. Samlivskurs.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier og kjønnsviter
Bergen, Vestland
Valkendorfsgate 2A, 5012 Bergen
Tar imot pasienter: Ja,
Henvisning: Ikke nødvendig. Ta kontakt for informasjon/timeavtale.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja.
Rådgivning/terapi: Tilbyr rådgivning innen de fleste sexologiske problemstillinger/utfordringer, som f.eks. manglende lyst, ereksjonssvikt, sykdom og seksualitet
Undervisning: Andrologi, kondomskole, ungdom og seksualitet. Tilbyr undervisning for skoler, foreninger og institusjoner
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Førstelektor NTNU
Trondheim, Trøndelag
Nordre gt. 21, 7011 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Nei, ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja.
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitetsutfordringer, lystproblematikk, tenningsmønstre, seksualitet ved ulike sykdomstilstander, parterapi.
Undervisning: Til studenter/helsepersonell/lærere: Seksuell helse, seksualitet og sykdom, kreft og seksualitet, seksuell utvikling, seksualitets- og kjønnsmangfold, ungdom og seksualitet, eldre og seksualitet, seksualundervisning. Til pasienter: Mestringskurs for de som har overlevd kreft m.m.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Master i familieterapi og systemisk praksis, Sexolog, Barnevernspedagog.
Skien, Vestfold og Telemark
Stiftelsen Fyrlykta
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi, veiledning.
Undervisning: Tilbyr undervisning og holder foredrag/kurs/seminar. For barn, ungdom, voksne, foreldre, fosterforeldre, barneverntjenester, skoler, barnehager, mm. Opplegg tilpasses ønske fra oppdragsgiver.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk Spesialist i psykiatrisk sykepleie, familieterapeut, sykepleiefaglig veileder, veileder i sexologisk rådgivning
Skien, Vestfold og Telemark
DPS Notodden, Sykehuset Telemark HF
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: JA
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning, samtaleterapi, par- og familieterapi
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag, veiledning, holder foredrag på kurs/seminar
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier
Trondheim, Trøndelag
St. Olavs hospital og Skipakrok (eget firma)
Tar imot pasienter: Ja, både offentlig og privat
Henvisning: Ja (St. Olav), trenger ikke henvisning til privat praksis (Skipakrok)
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, etter avtale
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning. Offentlig tilbud (St. Olav) og egen praksis (Skipakrok).
Undervisning: Ja, etter avtale
Tar imot henvendelser fra media: Ja, etter avtale
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier/Helsesykepleier
Trondheim, Trøndelag
Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet
Trondheim kommune
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Veiledning, rådgivning
Rettet mot barn og unge 0 - 20 år, og deres familier
Undervisning: Foreleser til helsepersonell, barnehagepersonell, lærere, men også gjerne direkte til grupper barn, unge og voksne.
Hvordan snakke med barn/ unge om seksuell helse.
Kjønnsidentitet og kjønnsmangfold
Andre tema etter forespørsel.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykologspesialist
Kongsvinger , Innlandet
Telefon jobb, 904 01 019
BUP Kongsvinger AHUS, Fagnettverket for barn og ungdom med kjønnsinkongruens
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ja må henvises via BUP Kongsvinger
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Kjønnsidentitet, kjønnsinkongruens og/eller kjønnsdysfori
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Ergoterapeut, fagrådgiver
Kirkenes, Troms og Finnmark
Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes Avd. ReHabilitering
Tar imot pasienter: Tar imot pasienter i klinikk Kirkenes Avd. Rehabilitering, Rehabpoliklinikk.
Henvisning: Ja, fra fastlege, andre instanser.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: ja
Rådgivning/terapi: Råd og veiledning til enkeltpersoner eller par i Finnmark som har utfordringer knyttet til all form for seksuell helse som kroniske sykdommer som påvirker seksualfunksjonen, smerter i fbm sex, manglende lyst, ereksjonsproblemer, overgrepsproblematikk, kjønnsidentitet
Undervisning: Ja, på forespørsel om tema innen seksuell helse
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i affektfokusert terapi, sexolog og helsesykepleier
Oslo
Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr onlinekonsultasjoner gjennom den krypterte nettløsningen Confrere.com
Rådgivning/terapi:
Individualterapi (barn, ungdom og voksne) og parterapi
Sexologisk rådgivning
Partner og foreldreveiledning.

De temaene jeg har mest erfaring med:

Kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsinkongruens ( 10 års klinisk erfaring)
Minoritetsstress
Relasjonelle/ emosjonelle/ seksuelle konflikter
Parforhold og seksualitet
Utroskap
Seksuell lyst
Orgasmeproblemer
Tenningsmønstre
Grenseoverskridelser og traumer
Seksuell utvikling
Undervisning: Kjønn og seksuelt mangfold, kjønnsidentitetsutvikling barn, ungdom og voksne.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/sykepleier
Kristiansand, Agder
Elvebredden Gynekologipraksis, Nedre Lundsvei 1, 4630 Kristiansand. Telefon 38 10 66 70
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig. For timebestilling ring 38 10 66 70
Rådgivning/terapi: Manglende lyst, smerteproblematikk, vulvodyni, erektil dysfunksjon, seksuell helse ved kronisk sykdom, ulikheter i parforhold når det gjelder seksuelt samliv, reetablering av seksuell helse etter overgrep og seksuell orientering for å nevne noen problemstillinger.
Undervisning: Kurs, undervisning og foredrag innen seksuell helse generelt og kvinnehelse spesielt.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Mastergrad i barn og unges psykiske helse, Barnevernpedagog, kognitiv terapeut med kompetanse på lett til middels grad av angst depresjon og søvnvansker
Trondheim, Trøndelag
Kongens gt 30, 7012 Trondheim, 3 etg
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Seksualitet og normalitet, barn og unges seksualitet, seksuell lyst og tenning, spesielle tenningsmønster/parafilier, overgrepsatferd, etablering av seksualitet etter overgrep, Individuelle samtaler, parsamtaler, gruppesamtaler
Undervisning: Barn og seksualitet, reaksjoner og symptomer hos mennesker som er utsatt for overgrep, etablering av seksualitet etter overgrep, seksualitet og normalitet,
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk spesialist i sykepleie og helsesykepleier med videreutdanning i psykisk helse for barn og unge.
Ullensaker, Viken
Anvend mailadresse
Årnes og Ullensaker
Tar imot pasienter: Jobber i 100%stilling i Ullensaker som sexologisk rådgiver med alder 0-25 år. Tar imot klienter i privat praksis.
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Lystproblematikk, smerter ved sex, kjønnsdysfori, kjønnsinkongruens, relasjonsutfordringer, individual og parterapi, reetablering av sexuell helse,skeiv ungdom, seksuell orientering, ereksjon og orgasme problematikk, overgrepsproblematikk, prevensjon og SOI. Rådgivning og informasjon om seksualitet og seksuell helse.
Undervisning: Om barns seksuelle utvikling. Erfaring fra Helsestasjon for Ungdom i 16 år. Erfaring med kjønnsdysfori og kjønnsinkongruens hos barn og ungdom.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Klinisk familieterapeut m/videreutdanning i psykisk helsearbeid
Greåker, Viken
Moastien 5, 1719 Greåker
Tar imot pasienter: Ja, enkeltpersoner, par, familie i privat praksis
Henvisning: Du / dere får time uten henvisning
Rådgivning/terapi: Samarbeider med familieterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning Arne Utne i en del saker med behov for to terapeuter. Arbeider i alle felt innen sexologi og med relasjonsproblemer.
Undervisning: Underviser etter forespørsel. Har undervist helsepersonell. Tilpasser etter behov.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Kreftsykepleier. Master Helsevitenskap m/ fordypning i seksuell helse og rehabilitering
Bryne, Rogaland
Kompetansesenteret Kreftomsorg Rogaland, Hetlandsgata 9, Postboks 276, 4349 Bryne.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Ja. Generell sexologi, seksuelle seneffekter, seksuell helse, seksuell rehabilitering, seksualitet i ulike sykdoms, alders - og livsfaser, kronisk syke. Individuelt / par.
Undervisning: Undervisning, veiledning, foredrag på kurs/seminarer etter avtale.

Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier, Familieterapeut m/videreutdanning i: Sexologi, Klinisk Sexologi, Vold i Nære Relasjoner, Tiltak mot Seksuelle Overgrep mot barn, Rusavhengighet og Psykiske lidelser og Rusbehandling og Avhengighetsproblematikk.
Østfold, Sarpsborg, Viken
Moastien 5. 1719 Greåker
Tar imot pasienter: ja, enkeltpersoner, par, familie, i privat praksis.
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Arbeider i alle felt innen sexologi og relasjonsproblemer. Samarbeider med familieterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning Ester Teigmo, i en del saker med behov for to terapeuter.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk barnevernspedagog, sexolog, par- og familieterapeut
Trondheim, Trøndelag
Petter Liesvei 9 A, 7040 Trondheim
oplandradgivning.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trengs ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Familievernkontoret i Trondheim
Privat praksis, "Opland Rådgivning"
Godkjent veileder i Spesialitet i Sexologisk Rådgivning, NACS
Veileder studenter ved famileterapi utdanning og ved sexologistudiet ved Universitetet i Agder
Alle typer seksuelle problem. Individual terapi, par- og familieterapi


Undervisning: Undervisning og veiledning tilbys
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
barnevernspedagog
Østfold, Viken
Nova Helseklinikk
Vestrevei 4, 1710 Sarpsborg
Tar imot pasienter: Ja.
Henvisning: Ikke nødvendig. Online booking via hjemmeside, eller ta kontakt på telefon/epost.
Rådgivning/terapi: Marita kan hjelpe deg med sexologiske utfordringer du møter gjennom livet, som enkeltperson eller i parforhold. Du trenger ikke henvisning fra annen instans. Se fosh.no for utfyllende informasjon.
Undervisning: Ja. Holder foredrag for personal, studenter, samt seksualundervisning direkte til barn, ungdom, foreldre. Tilpasser opplegg etter ønske fra oppdragsgiver.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk Sykepleier og Universitetslektor
Åfjord, Trøndelag
Åfjord kommune
Rånesveien 1, 7170 Åfjord
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Både videosamtale og telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Rådgivning, veiledning, terapi og familierådgivning. Kjønnsidentitetsproblematikk, lystproblematikk og tenningsmønstre. Driver Trøndelag Terapi.
Undervisning: Undervisning i ulike sexologiske områder for Høgskoler, Universiteter, helsepersonell, samt ulike interesseorganisasjoner
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier /førsteamanuensis
Bergen , Vestland
Gynekologisk avdeling, KK, Haukeland universitetssjukehus
Tar imot pasienter: Ja - kvinner
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Video eller telefonsamtale hovedsaklig etter ein første samtale i poliklinikken
Rådgivning/terapi: Rådgiving ift ulike problemstillinger knytt til kvinners seksuell helse
Undervisning: Ja - underviser i ulike tema, både generelt men og spesielt knytt til kvinnehelse
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Oslo
Helsestasjon for kjønn og seksualitet, Oslo kommune.
Tar imot pasienter: Ja, alle under 30 år og som har bostedsadresse i Oslo kan kontakte Helsestasjon for kjønn og seksualitet på hks@bga.oslo.kommune.no.
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: kjønnsidentitet, seksuell identitet, parrelasjoner, tenningsmønstre, seksuelle overgrep, ereksjonssvikt, smerteproblematikk, lystproblemer.
Undervisning: kjønn og seksualitetsmangfold, seksualitet hos barn og ungdom
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier, Narrativ terapeut
Fornebu , Viken
Mobil; 952 17 804
Rådgivningstimer kan gjennomføres på tlf og teams.


Bjørnenga 22, 1364 Fornebu
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Sykdom og seksualitet, lystproblematikk, ereksjonsproblemer, smerter ved samleie, ønske om et bedre sexliv
Undervisning: Medisinsk sexologi, kreft, seksualitet og sykdom. Pasientgrupper med mage/tarmsykdommer, stomi, urologi hjerteproblemer og seksualitet. Underviser for legemiddelfirmaer og pasientorganisasjoner.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Onkologisk sykepleier
Blommenholm , Viken
97 13 05 23 (privat)
Kreftseksjonen, Bærum sykehus, Vestre Viken
Tar imot pasienter: Jobber 100 % stilling som sexolog. Tar imot pasienter med henvisning.
Henvisning: Trenger henvisning fra lege, betaler kun egenandel, kan bruke frikort.
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, medisinsk sexologi, kreft og seksuelle problemer, ereksjonsproblemer, lyst problematikk. Overgangsalder, kronisk syke, par og enslige. Interesse for hormoner
Undervisning: Underviser, har ca 100 foredrag pr år. Underviser studenter, helsepersonell og pasienter.
Vært med i flere podcaster om seksuell helse.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier, psykoterapeut med spesialisering i par-og sexterapi
Oslo
Villa Ly, Tennisveien 2G, 0777 Oslo
Tar imot pasienter: Ja, i privatpraksis på Villa Ly
Henvisning: Nei, trenger ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, tilbyr både videosamtale og telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Par- og individualterapi, lystproblemer, smertetilstander, minoritetsetniske og seksualiet, kronisk sykdom / funksjonsvariasjon og seksualitet, seksuell identitet / kjønnsidentitet
Undervisning: Holder kurs, forelesninger, undervisning i sexologi / seksualitet for helsepersonell og brukergrupper.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Nordahl Brunsgate 22B, 0165 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja, både video og telefon.
Rådgivning/terapi: Individuell - og parterapi. Alle typer sexologiske problemstillinger, bekymringer og utfordringer. Samtaleterapi, hypnose og reflexologi.
Undervisning: På forespørsel. Ulike tema innen sexologi.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
vernepleier
Oslo/Kolbotn, Viken
Oslo kommune -FACT
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Min hovedjobb er i FACT, oppsøkende tjeneste for mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusmiddelavhengighet i Oslo kommune. Jeg har lang erfaring i å møte mennesker med ulike alvorlige utfordringer. Her får jeg god bruk for min sexologiske kompetanse.
I tillegg driver jeg et ressurssenter, Brunes ressurssenter med hovedfokus på kjønnsinkongruens. Jeg veileder foreldre til barn som bryter med kjønnsnormen, arrangerer treff med fokus på lek for barna og faglige og personlige møter mellom foreldrene. Jeg veileder foreldre, fagpersoner, skole og mennesker som opplever kjønnsinkongruens. Fokuset mitt er at barn som opplever seg sett og forstått, og som får være den de er, blir psykisk sterke voksne.
Jeg er selv mor til et barn med kjønnsinkongruens, så jeg vet hvor "skolen trykker".
Undervisning: Jeg underviser ikke.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier og universitetslektor ved Universitet i Agder
Kristiansand, Agder
Sørlandet Sykehus Kristiansand, Kvinneklinikken, Postboks 416, 4604 Kristiansand
Henvisning: Av helsepersonell
Rådgivning/terapi: Stilling som sexologisk rådgiver ved Sørlandet Sykehus Kristiansand siden 2008. Gir veiledning og råd knyttet til medisinsk sexologi, kronisk sykdom & seksualitet, kreft & seksualitet, utfordringer knyttet til smerter (vaginisme og vulvodyni) og lyst, samt ereksjonsproblemer.
Undervisning: Har undervisning for helsepersonell, pasienter, studenter og andre.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Barnevernspedagog
Levanger, Trøndelag
Nok. Trøndelag, Ressurssenter mot seksuelle overgrep
Staupslia 41E, 7603 Levanger
Tar imot pasienter: Ja, via Nok. Trøndelag
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Har samtaletilbud som faglig veileder ved Nok. Trøndelag
Undervisning: Underviser gjennom Nok. Trøndelag om seksualitet i ulike aldre og temaer knyttet til seksuelle overgrep
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor
Førde, Sunnfjord kommune, Vestland
Gynekologisk poliklinikk, Helse Førde
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikkje nødvendigvis
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Rådgiving innafor problemstillingar/ utfordringar knytta til seksuell helse.
Undervisning: På forespørsel til ulike avdelinger på sjukehuset og for sjukepleiestudenter ( Høgskulen på Vestlandet ) og ulike relevante organisasjonar om seksuell helse for helsepersonell og pasientar.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Vernepleier
Oslo
Helsestasjonen for kjønn og seksualitet
Mailundveien 23, 0569 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trenger ingen henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Psykososiale samtaler for barn, ungdom og voksne

Parsamtaler, veiledning og rådgivning

Sexologisk rådgivning og seksualterapi

Partner-, foreldre- og relasjonsveiledning

De temaene jeg har mest erfaring med er:

- Kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnsinkongruens
- Seksuell identitet og uttrykk med fokus på skeiv seksualitet og identitet
- Tenningsmønstre, fetisj, kink og BDSM
- Minoritetsstress
- Seksuell lyst
- Seksuell utforskning
- Seksuelle helse for alle kjønn
Undervisning: - Kjønns- og seksualitetsmangfold
- Tenningsmønstre, fetisj, kink og BDSM
- Seksuell utvikling hos barn, ungdom og voksne
- Pornografi og pornografiske plattformer, moderne forhold til visuell erotikk og sex
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordemoder, psykoterapeut med specialisering i par - og sexterapi
København, Oslo
Urbansgade 5,
2100 Kbh Ø
Danmark
Tar imot pasienter: Samtaler i privat praksis. Samtaler online hvis ønskes
Henvisning: Behøves ikke
Rådgivning/terapi: Par - og individuel terapi - relationelle/emotionelle/seksuelle problemstillinger
Seksuelle udfordringer, lystproblematik, køns - og seksuel identitet, minoritetsetniske og seksualitet
Jordemoderrelaterede problemstillinger(abort, fødsel, familiedannelse, fertilitetsbehandling)
Undervisning: Forelæsning, kurser, undervisning i emner relateret til ovenstående
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
SexologNacs/Spesialrådgiver
Trondheim, Trøndelag
Nordregt.21, 2.etg , 7011 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Alle typer seksuelle problemer/ bekymringer . Individuel terapi og parterapi.
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Samtaleterapeut, sexolog og psykiatrisk sykepleier med diverse videreutdanninger (EMDR). Bred kompetanse og erfaring innenfor sexologiske og psykiske utfordringer.
Kontor i Rosenborgata 3, Majorstuen, Oslo
Rosenborgata 3, 0356 Oslo
Tar imot pasienter: Enkeltpersoner (både norsk og engelsk).
Henvisning: Ikke nødvendig. Du er velkommen til å ta direkte kontakt på mail eller telefon.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr for tiden ikke onlineterapi
Rådgivning/terapi: Passer for deg som vil jobbe med en kombo av samtale, kropp og øvelser. Mange tar kontakt med utfordringer knyttet til:
Prestasjonsangst
Ereksjonsproblemer og for tidlig sædavgang
Traumer og negative seksuelle opplevelser (EMDR-terapi)
Lystproblemer
Seksuell identitet og orientering
Smerter ved samleie
Overdreven bruk av pornografi
Skremmende seksuelle fantasier
Problemer omkring ulike tenningsmønstre
Undervisning: Ja. Opptatt av empowerment og god seksuell og psykisk helse. Tilbyr kurs for helsepersonell og andre faggrupper. Underviser blant annet jevnlig på sexologistudiet ved Universitetet i Agder. Tidligere undervist helsesykepleier- og sykepleierstudenter ved OsloMET og internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo.
Tar imot henvendelser fra media: Ja. Lang medieerfaring blant annet tidligere fast spaltist i SID Aftenposten, tidligere fagperson i NRK Juntafil og har blant annet deltatt som fagperson i NRK Sexguiden, NRK Debatten og NRK Nyheter. Deltar jevnlig i ulike podcaster som fagperson innen psykisk- og seksuell helse.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom
Kristiansand , Agder
Tar imot pasienter: Ja, hovedsakelig unge under 25 år
Henvisning: Trenger ingen henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Tilbyr rådgivning til ungdom/unge voksne individuelt eller i grupper på tema seksualitet, identitet, funksjonshemming og seksualitet, minoritetshelse.
Undervisning: Kurs, undervisning og foredrag innenfor seksuell helse barn og unge for sosialatbeidere, lærere, helsearbeidere, organisasjoner samt barn og unge.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk spesialist i sykepleie
Stavanger , Rogaland
Stavanger universitetssjukehus. Hillevågsveien 8, 4. etasje, 4016 Stavanger. Postboks 8100, 4068 Stavanger
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Seksuelle dysfunksjoner og kjønnsinkongruens
Undervisning: Seksualitet og seksuell helse for pasienter og helsepersonell. UIS, Bachelore i sykepleie.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom og familieterapeut
Oslo
Enerhaugen familiekontor
Smedgata 49
0651 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Jobber med par med ulike seksuelle utfordringer. Dette kan være ulik seksuell lyst, manglende lyst, for tidlig sædavgang, ulike tenningsmønstre etc.
Undervisning: Ja. Seksualitet og seksuelle problemstillinger i parforholdet som manglende lyst, ulik lyst, for tidlig sædavgang etc
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier med videreutdanninger: Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn (HIØ), Veiledningspedagogikk (Høgskolen i Volda), Traumeforsåelse (RVTS).
Kristiansund , Møre og Romsdal
Ansatt i Helse Møre og Romsdal Helseforetak Kristiansund DPS døgn avdeling og DPS poliklinikk
Under utarbeidelse
Tar imot pasienter: Ja - i privat praksis -
Henvisning: Ikke nødvendig - du/dere kan ta kontakt på mail -
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Etter avtale
Rådgivning/terapi: Jeg har bred erfaring gjennom 28 år med psykiske lidelser - behandling og utredning. Seksuelle traumer kan ligge til grunn for ulike symptom i diagnose-bildet. Sexologisk kompetanse er nyttig i møte med pasienten på DPS døgn avdeling og jeg har også engasjement ved DPS poliklinikk ved problemer knyttet til seksuelle problemstillinger, som for eksempel kjønnsinkongruens og kjønnsidentitet.

Tilbyr: Rådgivning relatert til sexologiske problemstillinger. Veiledning/terapi ved psykiske lidelser relatert til for eksempel seksuelle overgrep, vansker i nære relasjoner, omsorgssvikt, samlivsproblemer og identitetsproblemer.

Tema:
Seksualitet i ulike alders- og livsfaser, Seksualitet og utroskap, seksualitet og religion. Psykiske lidelser kan gi seksuelle utfordringer, seksuelle problemstillinger kan gi psykiske utfordringer.

Undervisning: Etter forespørsel og kapasitet.
Generell sexologi
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i par og sexterapi, barnevernpedagog
Bergen, Vestland
Bjørgvin familiekontor. Slottsgaten 3, 5003 Bergen
Tar imot pasienter: ja via Bjørgvin familiekontor.
Henvisning: ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Tilbyr rådgivning og terapi til både enkeltpersoner og par
Undervisning: på forespørsel
Tar imot henvendelser fra media: ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Barnevernspedagog
Egersund, Rogaland
Sandbakkveien 25, 4370 Egersund
Tar imot pasienter: Ja, via Familievernkontoret i Sør-Rogaland
Henvisning: Ta kontakt med Familievernkontoret i Sør-Rogaland
Rådgivning/terapi: Rådgivning om ulike seksuelle problemstillinger til enkeltpersoner og par-/samlivsproblematikk.
Trans-og kjønnsidentitetsspørsmål
Undervisning: Barn/unge og seksualitet, undervisning/foredrag på forespørsel
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut/Parterapeut
Trondheim, Trøndelag
Kjøpmannsgata 23, 7013 Trondheim
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ingen henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier
Bergen, Vestland
Fana Psykoterapisenter
Østre Nesttunvei 10
5221 Nesttun
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trenger ikke
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning single eller par.
Ved kreftdiagnose kan man få time ved Kreftavdelingen Haukeland Universitetssykehus:
kor@helse-bergen.no , tlf 55977477
Undervisning: Etter avtale
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lege, Spesialist i Allmennmedisin
Oslo
Brynsenglegene, Brynsengveien 2, 0667 Oslo
Tar imot pasienter: Inntaksstopp for nye pasienter
Henvisning: Helst
Rådgivning/terapi: Seksuell orientering, kjønnsidentitet, medisinsk sexologi
Undervisning: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Helsesykepleier, kognitiv terapi
Asker, Viken
Knud Askers vei 28a, 1383 Asker
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: utfordringer i parforhold, lyst- og smerteproblematikk, funksjonshemming og seksualitet, ung seksualitet, identitet
Undervisning: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, jordmor og psykoterapeut (spesialisering i affektfokusert parterapi).
Trondheim, Trøndelag
Pirsenteret, Havnegata 9, Inngang 2, 3 etg
Samlivshjelp.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, individuell terapi og Sexologisk rådgivning
(se hjemmeside)
Undervisning: til studenter , institusjoner
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialsykepleier innen kreft, demens, godkjent faglig veileder (NSF) og sexologisk rådgiver.
Oslo
Henvisning: Nei. Pasienter kan ringe direkte eller sende sms/mail.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Telefonsamtale
Rådgivning/terapi: Seksualitet og selvbilde, kommunikasjon og mestring ved alvorlig sykdom (kreft, demens)
Undervisning: Kreft, demens og seksualitet for pasienter, pårørende og helsepersonell. Mestringskurs
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, helsesykepleier
Sandnes, Rogaland
Jule Eges gate 6, 4306 Sandnes
Tar imot pasienter: Ja. I tillegg tar jeg imot henvendelser fra andre helsesykepleiere.
Henvisning: Ingen henvisning, men må høre til Sandnes kommune. Tar konsultasjoner utenom som gjelder personer med kjønnsinkongruens (transutfordringer)
Rådgivning/terapi: Ja – alle aldre. Prevensjon, SOI, rådgivning og informasjon om seksualitet. Samtaler om smerteproblematikk og andre sexologiske problemstillinger. Mye kunnskap om kjønnsinkongruens.
Undervisning: Underviser i alle 10. klasser i Sandnes kommune om seksualitet. Foredrag om transseksualisme til BUPP, DPS, egne faggrupper osv. Foredrag om barns seksualitet. Familieplanlegging for grupper av asylsøkere og slyktninger.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Psykoterapeut i affektfokusert par- og sexterapi .
Volvat Majorstua og Volvat Nationalteatret , Oslo
Sentralbord Majorstua: 22957500
Sentralbord Nationalteatret: 23682500
www.volvat.no
www.volvat.no-søk Parterapi eller sexolog-Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Trenger ikke henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja- Confrere videosamtale
Rådgivning/terapi: Parterapi- relasjonelle/emosjonelle/seksuelle konflikter
Utroskap
Seksuelle utfordringer og problemstillinger
Lystproblematikk
Seksuelle dysfunksjoner
Overgangsfaser
Etterabortsamtaler
Parutfordringer ved fertilitets behandling og uventet graviditet
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sjukepleiar og helsesjukepleiar
Oppdal, Trøndelag
Gamle Kongeveg 774, 7340 Oppdal
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Manglende lyst eller evne, individual- og parkonsultasjoner. Ønske om et bedre seksualliv. Seksuelle tenningsmønstre.
Undervisning: Foredrag og unvervisning på forespørsel
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier
Rygge, Viken
97100232, send sms for timeavtale
Kontor hos Kiropraktisk klinikk Moss
Tar imot pasienter: Ja, kveldspraksis
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Individual og par, lyst, funksjon, sexologisk rådgivning generelt, seksuelle problemer etter overgrep/traumer, sykdom/skade/smertetilstander.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
barnevernspedagog, tar mastergrad i sexologi på UIA
Kristiansand, Agder
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Det er ikke nødvendig med henvisning
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Startet EROT- sexologisk rådgivning høsten 2017. Tilbyr råd og veiledning til enkeltpersoner og par i forhold til lystproblematikk, seksuell identitet, seksuelle preferanser, BDSM og kink, sykdom og seksualitet. Jeg er kinkvennlig.
Undervisning: Fagdag for slagrammede med tema ‘hvordan gjenoppta og ivareta seksualiteten etter slag’ og har skrevet foredrag om kvinner og onani. Skriver masteroppgave om BDSM og psykisk helse. Foredrag/undervisning om flere tema på forespørsel.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk spesialist i spesialsykepleie
Kongsvinger, Innlandet
Anvend mailadressen
2212 Kongsvinger
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, ikke nødvendig for privat behandling
Rådgivning/terapi: Generell sexologi, individual- og parterapi, lystproblematikk, seksuelle dysfunksjoner, hvordan snakke om seksualitet, parforhold og seksualitet, ereksjonsproblemer, tidlig/sen sædavgang, orgasmeproblemer, parproblemer/kommunikasjon, smerter ved samleie, identitet - kjønn, kjønnsuttrykk og legning, seksuelle problemer knyttet til sykdom eller funksjonshemning, seksuell orientering, tenningsmønster, seksuell utvikling, overgrepsproblematikk, pornografi, kjærlighetssorg, ønske om et bedre sexliv.
Undervisning: Generell sexologi, medisinsk sexologi, seksualitet og sykdom, seksuell utvikling, Kjønn og identitet, seksuelle overgrep, lystproblematikk, seksuelle dysfunksjoner. Ta kontakt!
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom og sexolog
Oslo , Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei, trenger ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja tilbyr rådgivning via video. Send mail for å avtale første konsultasjon.
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning for enkeltpersoner, polyrelasjoner og par.
Kjønns- og seksualitetsmangfold
Seksuell identitet og orientering
Kjønnsidentitet
Samlivsproblemer
Identitetsstolthet
Minoritetsstress
Tenningsmønstre
Seksuell lyst
Opplevelse av skam
Overdreven bruk av pornografi
Utfordringer med eget selvbilde
Undervisning: Foredrag om seksuell helse, psykisk helse og kommunikasjon for både ungdom, voksne og eldre. Underviser ansatte i helsevesenet om kjønns- og seksualitetsmangfold, ungdom og seksualitet, inkluderende seksualundervisning og hvordan snakke om seksualitet med pasienter og brukere.
Tar imot henvendelser fra media: Ja. Har blant annet tidligere vært fast spaltist i SID Aftenposten sin spalte Sex og Psyke, deltatt som fagperson i NRK Unormal, diverse Podcaster som Femihelse, Helt ærlig Pod, Sykepleiepodden m.m
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk barnevernspedagog
Kristiansand, Agder
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale.
Rådgivning/terapi: Gir råd og veiledning til par og single. Temaer Irene har gitt råd om er; seksuelle overgrep, lystproblematikk, kjønnsidentitet, seksuell orientering og fetisjer. Gir også råd og veiledning i forhold til skyld og skam, seksualitet og religion.
Undervisning: Prostitusjon/menneskehandel og Salg/bytte av seksuelle tjenester i forhold til ungdom.Seksualitet undervise barn, voksne og ungdom.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut, Klinisk barnevernspedagog, sertifisert emosjonsfukusert parterapeut, Gestalt psykoterapeut.
Stavanger, Rogaland
51538150 (Sør-Rogaland Familievernkontor avd. Stavanger)
92619148 (privat)
Magnus Lagabøtersgate 54, 4010 Stavanger.
Tar imot pasienter: Gjennom familievernkontorene, telefonhenvendelse for å bli satt opp til samtale.
Henvisning: For klienter/pasienter skjer dette ved å ta kontakt med familievernkontoret Sør-Rogaland avd. Stavanger.
Rådgivning/terapi: Generelt sexologi. Alt seksualitetsarbeide innen for parforhold, samtaleterapi, arbeide med seksuelle dysfunksjoner m.m. Kjønnsinkongruens, overgrepsproblematikk
Undervisning: Generalt sexologi, Lyst problematik, seksuelle dysfunksjoner, hvordan snakke med klienter om seksualitet, parfohold og seksualitet. Kartlegning.
Godkjent veileder til spesialist i sexologisk rådgivning
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom, par- og familieterapeut, kognitiv terapeut
Oslo
Lysne psykolog
Oslo Hospital
Ekebergveien 1 A,
0192 Oslo

Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Individualterapi og parterapi.
Problemer med lyst og tenning, ereksjonsproblemer, for tidlig sædavgang, orgasmeproblemer, prestasjonsangst, utfordringer knyttet til tenningsmønstre, overdreven bruk av pornografi, utfordringer etter graviditet og prøverørsbehandling, utfordringer ved overgangsalder, smerter ved samleie.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk Sykepleier, familierådgiver og lærer i helsefag
Grimstad, Agder
991 63 616
Send sms ved første gangs henvendelse.
Hardeberg, 4886 Grimstad
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Mangel på seksuell lyst, seksuelle overgrep, ereksjonssvikt, porno avhengighet, vaginisme.
Undervisning: MS og seksualitet, Psykisk helse og seksualitet, funksjonshemning og seksualitet.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier med mastergrad i klinisk sykepleie, kognitiv terapi og svarer på ung.no
Oslo
Tar imot pasienter: Nei, er i foreldrepermisjon
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Rådgivning om seksuell helse, herunder
- positiv seksualitet, grensesetting og samtykke.

- Seksualitets- og kjønnsmangfold

- Sexologiske problemstillinger som feks smerter ved sex og samleie, problemer i vulva og penis, uvanlige tenningsmønstre, overdreven bruk av pornografi, lystproblematikk, overdrevet skam, orgasmeproblematikk osv.

Psykososiale samtaler for barn, ungdom og voksne

Kognitiv terapi til barn, ungdom og voksne
Undervisning: Tilbyr undervisning om seksuell helse
- positiv seksualitet, grensesetting og samtykke
- seksualitetsundervisning
- seksualitets- og kjønnsmangfold
- smerter ved sex
- barne - og ungdomsseksualitet
- tenningsmønstre og fetisjer
- seksuell lyst
- seksuelt overførbare infeksjoner
- prevensjon
Osv
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Jordmor
Råholt, Viken
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Problemer med seksualitet, par og single, alle aldre
Undervisning: Seksualitet og samliv
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykoterapeut med spesialisering i par og sexterapi, barnevernpedagog.
Sandefjord, Vestfold og Telemark
Stockfletsgate 4, 3211 Sandefjord
Tar imot pasienter: Ja. Kun kveldstid.
Henvisning: Nei , ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Parterapi, individualterapi.
Ungdom og seksuelle utfordringer. Identitet. Sexologisk rådgivning.
Sorg og traumer.
Undervisning: Ja, for ungdom og ellers etter avtale.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk Sykepleier
Bodø, Nordland
Nordlandssykehuset
Mellomåsen DPS
Henvisning: Nødvendig
Rådgivning/terapi: Tilbyr samtale og rådgivning til enkeltpersoner og par. Psykisk helse og seksualitet, kronisk sykdom, kjønnsidentitet, kommunikasjonsproblemer og manglende lyst.
Undervisning: For små og større grupper
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Helsesykepleier
Bergen , Vestland
IG: helsesara
Tar imot pasienter: Kun gjennom undervisning, grupper og foredrag
Henvisning: Ikke nødvendig
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Undervisning: Tema vedrørende seksuell helse:
- Seksualitetsundervisning
- Seksuelle utfordringer (eks. manglende lyst, smerter ved sex, tidlig eller sen ejakulasjon, manglende orgasme og ereksjonsproblemer)
- Kjpnnsmangfold og identitet
- Seksualitet i barne, ungdom -og voksenlivet
- Tenningsmønster og fetisjer
- Prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer
- Viktigheten av å snakke om seksualitet, hvordan ta opp tema- for helsepersonell
- Seksualitetens historie
- Yoga og mindfullness
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk sykepleier, seksualrådgiver og familieterapeut
Agder, Agder
Moneheia 84, 4656 Hamresanden
Henvisning: Nei, ikke nødvendig med henvisning. Tar imot etter kapasitet
Rådgivning/terapi: Seksualrådgivning, par- og familieteapie,veiledning
Undervisning: Seksualundervisning generelt og ved spesielle utfordringer/funksjonshemninger spesielt
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Kreftsykepleier
Oslo
Arendalsgate 14, 0463
Henvisning: Ja
Rådgivning/terapi: Lyst og ereksjonsproblematikk hos pasienter med kreft
Undervisning: Kreft og seksualitet til alle typer helseprofesjoner
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk sosionom i sexologi og familiterapeut
Kristiansand, Agder
Østre Ringvei 57
Tar imot pasienter: Nei, ikke pr dd
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Ja
Rådgivning/terapi: Seksualitet og utfordringer - individuelt og med par.
Jobbet i mange år med rus og avhengighetsproblematikk, og hvilke utfordringer dette får for enkeltindivid og parforhold.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
miljøterapeut med tilleggsutd., master i sexologi/psykisk helsearbeid, veiledningspedagogikk, fengselsbetjent
Arendal, Agder
Steinklevveien 4a
Tar imot pasienter: ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Veiledning og sexologisk rådgivning
Undervisning: Tar undervisningsoppdrag og holder foredrag
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut (master i familiebehandling) og Klinisk Sosionom. Under doktorgradsutdanning - tema seksuell helse.
Nesodden, Viken
Sunnaas Sykehus HF, 1450 Nesoddtangen
Tar imot pasienter: Sunnaas Sykehus
Henvisning: Ja
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Seksuell helse, sykdom/skade og seksualitet
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Barnevernspedagog, mastergrad
Oslo
Tar imot pasienter: Nei, ikke for tiden.
Henvisning: Nei, det trengs ikke
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: videosamtaler
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgiving for enkeltpersoner, og alle relasjons-konstellasjoner.
Har særlig kompetanse om:
Kink/BDSM
Tenningsmønstre
Relasjonsmangfold/poly
Kjønnsidentitet
Seksuell orientering og identitet
Minoritetsstress


Undervisning: Undervisning og kjønns-og seksualitetsmangfold og inkluderende praksis i barnevernet, seksualitet og ungdom
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Asker, Viken
Barne- og familieenheten, Asker kommune
Avd Ungdomshelse
Skysstasjon 11A, 1383 Asker
seksualitetfokus.no
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Rådgivning
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Jordmor, master i familieterapi
Oslo
Privat praksis
Roaenborggata 3
0356 Oslo
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: 16 års full tidserfaring i terapi ift seksuelle problemer. Individual-og parterapi.
Lystproblemer
Smerter ved seksuell aktivitet
Ereksjonsproblemer
Tidlig utløsning
Manglende eller andre orgasmeproblemer
Overgrepsproblematikk
Utroskapsproblemer
Pornoavhengighet
Manglende seksuell erfaring
Problemer ifht legning
Samlivsproblemer
Polyamorøse problemer
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sosionom
Askim, Viken
Rus og Psykisk helse, avdeling behandling.Indre Østfold Kommune.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Nei
Rådgivning/terapi: Generalist
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Urologisk avdeling. Oslo Universitetssykehus HF, Aker sykehus.
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Henvisning til urologisk poliklinikk
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning. Seksuelle dysfunksjoner etter kreft og kirurgi. Ereksjonsproblematikk.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/universitetslektor
Holmestrand, Vestfold og Telemark
Føde/barsel Drammen sykehus og Universitetet i Sørøst-Norge.
Tar imot pasienter: Nei.
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei.
Rådgivning/terapi: Ja.
Undervisning: Ja, tilbyr kurs, foredrag og undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Ja.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleiekonsulent
Nesodden, Viken
Avdeling for Ryggmargskade og Multitraume, Sunnaas Sykehus HF, 1453 Bjørnemyr
Henvisning: Nødvendig
Rådgivning/terapi: Ja
Undervisning: Seksualitet etter skade/sykdom
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk Vernepleier
Stavanger, Rogaland
Rådgivning/terapi: Mange års erfaring fra BUP og barnevern. Spesielt fokus på vold, seksuelle overgrep, traumer og identitet.
Undervisning: Foreleser i tema barn/unges seksualitet, seksuelle overgrep / SSA og hvordan voksne kan møte dem som er utsatt for og/eller utsetter andre for overgrep. Tilpasses bestilling.
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Fysioterapeut
Drammen, Viken
Albumsgate 11
Tar imot pasienter: Ja
Rådgivning/terapi: Manglende seksuell lyst, vaginisme/vaginitt, ereksjonsproblemer mm.
Undervisning: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Drøbak, Viken
Drøbak, Viken
Tar imot pasienter: P.t. nei
Henvisning: Nei
Undervisning: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter: Seksuelle rettigheter, Seksuell helse, Ungdom og seksualitet, identitet, forebygging av seksuelle overgrep blant ungdom, salg og bytte av seksuelle tjenester, Prostitusjon, Seksuell helse for alle - også for sårbare grupper som migranter, rusbefolkningen m.fl.. Seksualitet og sosialt arbeid. Seksualpolitikk i praksis: Internasjonal seksualpolitikk/rettigheter – internasjonale prosesser, inklusiv Norges bidrag. Hvordan bli en seksualvennlig kommune.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Pedagog
Fjell, Vestland
Algrøy, 5357 Fjell
Tar imot pasienter: Ja
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Undervisning: Ja
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Familieterapeut/sexologisk rådgiver
Oslo
Enerhaugen familievern kontor
Smedgate 49, 0651
Tlf 46617010
Tar imot pasienter: Ja. Familievernet prioriterer par med barn
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Familieterapi/parterapi.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Jordmor/sykepleier
Vestre Viken HF og Horten kommune
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Undervisning: Ja, tilbyr kurs, foredrag og undervisning.
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier
Oslo
Sverres gate 9, 0652 Oslo
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: -
Rådgivning/terapi: Menn´s seksualitet og helse, seksuelt overførbare infeksjoner, PrEP, seksuell orientering
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Jordmor, Helsesøster og Universitetslektor
Sandnessjøen, Nordland
Torolv K. gate 27/29, 8800 Sandnessjøen
Undervisning: barns seksualitet, kvinners seksualitet, seksualitet i et livsløpsperspektiv
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og Helsesykepleier
Tar imot pasienter: Nei
Henvisning: Nei
Tilbyr videosamtale eller telefonsamtale: Nei
Rådgivning/terapi: Nei
Undervisning: Barns seksuelle utvikling, seksuelle overgrep hos barn, ungdomshelse, kvinnehelse, undervisning sexologi sykepleierutdanning, vernepleierutdanning osv.
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lege, spesialist i allmennmedisin
Oslo
Lillegrensen Legesenter, Lille grensen 3, 0159 Oslo
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Generell sexologi
Undervisning: Generell sexologi
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Klinisk Barnevernspedagogikk og Familieterapeut
Levanger, Trøndelag
Sørvegen 18, 7605 Levanger
Henvisning: Ikke nødvendig
Rådgivning/terapi: Relasjonelle problemer primært
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Pedagog
Hamar, Innlandet
Bakkeveien 3, 2318 Hamar
Tar imot pasienter: Nei
Undervisning: Foredrag og undervisning: palliasjon og seksuell helse, seksuelle overgrep, seksualundervisning, seksuell utvikling/identitet, funksjonshemming og seksualitet, utviklingshemming og seksualitet
Tar imot henvendelser fra media: Ja
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier
Kolbotn, Viken
Rask psykisk helsehjelp, Nordre Follo
Tar imot pasienter: Nei.
Undervisning: Nei
Tar imot henvendelser fra media: Nei
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Psykiatrisk Sykepleier/Leder familievernkontor
Mosjøen, Nordland
Reinfjellveien 238, 8658 Mosjøen
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Lærer
Moss, Viken
Rådgivning/terapi: Enslige, par, familie
Undervisning: Sex og Samliv. Kommunikasjon,
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier og helsesykepleier
Drammen, Viken
Rådgivning/terapi: Sexologisk rådgivning
Undervisning: Ja, utfører kurs og foredrag
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Sykepleier, Helsesykepleier, Uroterapeut
Rygge/Moss, Viken
Værlehøi 1, 1525 Moss
Undervisning: Seksualitet og funksjonshemning., ungdomsseksualitet
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
Spesialistfysioterapeut
Sandvika, Viken
Tar imot pasienter: Pensjonert - tar ingen konsultasjoner.
Undervisning: Kurs- og foredragsvirksomhet
Spesialist i sexologisk rådgivning NACS
sykepleier - helsesykepleier
Herman Foss gate 14 A
0171 Oslo